AMBASÁDA měla tu čest přivítat Evu Horelovou, která v rámci evropské diplomatické služby vedla politické oddělení Delegace Evropské Unie v Turecku (2018-2021) a pomáhala definovat politiku EU vůči konfliktu v Sýrii (2014-2018). Pracovala jako zástupkyně vedoucí oddělení tisku a veřejné diplomacie v Delegaci EU v USA (2010-2014), poté, co se věnovala veřejné diplomacii EU ve třetích zemích (2005-2010) z bruselského ústředí.

Po 16 letech v zahraničí nyní působí jako vedoucí politické sekce Zastoupení Evropské komise v ČR, zároveň je i tzv. karierová ambasadorka. V rámci setkání byla představena nejen funkce EU, funkce konkrétních úřadů, ale také postavení České republiky v EU. Paní Horelová se s námi podělila o osobní zkušenosti z delegací EU. Velmi zajímavě předala informace o příležitostech kariéry a stáží v evropských institucích.