UCP a UKF společně realizovaly mezinárodní vzdělávací projekt FFOED, zaměřený na rozvoj měkkých a tvrdých dovedností. Výsledkem je komplexní vzdělávací platforma, včetně e-booků a dalších materiálů, které pomáhají studentům rozvíjet dovednosti potřebné pro práci v oblasti front office. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Všechny výstupy jsou k dispozici na webu www.ffoed.eu.