Nová publikace nakladatelství WOLTERS KLUWER zajímavým způsobem v anglickém jazyce integruje ekologickou problematiku  do technologických a společenských trendů v budoucnosti.

Nepřímo tak reaguje na 50. výročí vydání první zprávy Římského klubu „The Limits to Growth“, která byla publikována v roce 1972 a která vyvolala velkou pozornost světových médií. Kniha „The Limits to Growth“ byla vydána ve více jak 30 jazycích a v počtu více jak 35 milionu výtisků a byla založena na lineárních a exponenciálních počítačových simulacích, které jednoznačně predikovaly, že hospodářský růst nemůže pokračovat do nekonečna a že v krátké době dojde k vyčerpání všech zdrojů včetně energetických. V knize bylo modelováno vyčerpání cca. 19 neobnovitelných zdrojů.

Dnes po 50 letech můžeme na zveřejněných číselných údajích analyzovat silné a slabé stránky „Limitů růstu“. Na jedné straně je zcela zřejmé, že v některých bodech byla tehdejší prognóza zcela chybná a na straně druhé je varování a nutnost řešit ekologické problémy a nutnost legislativních změn ve společenském systému velmi aktuální i po půl století později.

Koncepce recenzované knihy publikace „Opportunities for Growth: The World 2100“ je zcela odlišná a skládá se ze 3 kapitol, 6 odvážných případových studií (např. promyšlená koncepce Olympijských her na Měsíci do roku 2050 nebo holografický model světa, který nahradí současný heliocentrický model) a závěru. Velká pozornost je věnována segmentu sportu, jako „protidegenerativnímu“ prostředku ve vývoji civilizace.

Předmluva, zpracovaná emeritním ministrem průmyslu a obchodu Ing. J. Mládkem, CSc. představuje vnější pohled na analyzovanou problematiku. Dvě úvodní kapitoly jsou věnovány budoucím technologickým a ekonomickým trendům,

ke kterým patří segment umělé inteligence, 3D, RFID a problematika holografického modelu světa, který nahradí současný heliocentrický model.  Promyšleně koncipované případové studie se týkají systémových aspektů vývoje civilizace, Olympijských her na Měsíci s multiplikačním efektem, vývoje v segmentu vzdělávání a holografického modelu světa.

Slavná publikace „Limity růstu“ z roku 1972 je marketingově velmi úspěšná i v seniorském věku po 50 letech. V roce 2022 proběhla řada mezinárodních konferencí, které byly zaměřeny a problematiku „Limitů růstu“ po půl století. Uveďme alespoň

 “MIT-THE LIMITS TO GROWTH+50 CELEBRATION EVENT” created by The Club of Rome May 27, 2022,

„EARTH4ALL PRESENCE AT THE STOCKHOLM+50 CONFERENCE“ created by The Club of Rome, June 02, 2022, VOLKSWAGEN FOUNDATION: „50 YEARS THE LIMITS TO GROWTH“ created by The Club of Rome June 08, 2022.

V České republice byla u příležitosti 50. výročí „Limitů růstu“ uskutečněna konference „Management, technologie a sport“ na Fakultě sportovních studií Masarykově univerzity v Brně, která byla rovněž zaměřena na mimořádnou roli sportu ve vývoji civilizace. Z těchto důvodů lze novou monografii  „Opportunities for Growth: The World 2100“ doporučit jak posluchačům vysokých škol, tak i vrcholovým manažerům a politikům.