Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom vás informovali o změně University College Prague – Vysoké školy mezinárodních vztahů a Vysoké školy hotelové a ekonomické s.r.o. (UCP) v nadcházejícím akademickém roce 2023/2024. Od příštího akademického roku bude veškerá výuka, která se dosud konala v budově studijního střediska v pražské Troji, přesunuta na studijní středisko na Smíchově (U Santošky 1093/17, Praha 5).
Nabídka studijních programů zůstává zachována a průběh akademického roku, podmínky studií apod. se měnit nebudou.

Studijní středisko na Smíchově je plně připraveno pojmout naše kapacitní potřeby a, jakožto budova dlouhodobě sloužící zájmům vysoké školy, také poskytnout patřičné zázemí.

V případě doplňujících dotazů se, prosím, obraťte na vedení školy.


Dear colleagues,
we would like to inform you about the upcoming changes regarding to University College Prague – Vysoké škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. (UCP) in the forthcoming academic year 2023/2024. Starting from the next academic year, all classes that were previously held in the study center building in Troja, Prague, will be relocated to the study center in Smíchov (U Santošky 1093/17, Prague 5). The offer of study programs remains the same, as does the course of the academic year, study conditions, etc.

The study center in Smíchov is fully prepared to accommodate our capacity needs, and as a building serving the interests of the university for a long time, it also provides appropriate facilities.
In case of additional questions, please, contact the school administration.