Novou knihu, kterou napsal prorektor pro kvalitu a rozvoj doc. Ing. Mgr. Karel Chadt, CSc. si můžete zapůjčit v naší knihovně Dr. Jaroslava Holoubka.

„Monografie je zpracována tak, že může pomoci mladým manažerům uvědomovat si psychologické aspekty vedení lidí a dávat jim návody k řešení každodenních situací a pomáhat jim manažersky vyzrávat. Text obsahuje řadu originálních pohledů, které vyplývají z autorovi mnohaleté manažerské zkušenosti.“ Ing. Martin Kocourek (hoteliér)