V rámci projektu Marketing Management Matrix přisel na setkání se studenty programu
Mezinárodní management a marketing dne 24. 11. 2022 pan Bořivoj Trejbal, ředitel letecké
společnosti Emirates pro Českou republiku. Bořivoj Trejbal se v tématu Příležitosti a výzvy v
mezinárodní letecké dopravě věnoval pozici společnosti Emirates na trhu, provozním,
obchodním a technickým otázkám řízení letecké společnosti i otázkám dalšího rozvoje
mezinárodní letecké dopravy. Setkání se studenty proběhlo ve velmi příjemné atmosféře.
Studenti se dozvěděli řadu zajímavostí z řízení a marketingu letecké společnosti, měli
možnost ptát se na řadu otázek a na závěr byli odměněni vynikajícími plněnými datlemi a
dárečky od Emirates.