Projekt Marketing Management Matrix přivedl na setkání se studenty programu
Mezinárodní management a marketing dne 10. 11. 2022 pana Zdeňka Kříže, podnikatele,
spoluzakladatele a dnes jediného majitele cestovní kanceláře Siam Travel. Zdeněk Kříž se
v tématu Řízení a marketing produktu cestovní kanceláře v turbulentní době věnoval
mezinárodním ekonomickým, politickým a legislativním souvislostem podnikání, trendům
spotřebitelské poptávky i způsobům komunikace produktu, který zahrnuje v případě Siam
Travel kromě vzdálených (i exotických) destinací řadu evropských pobytů. Studenti měli šanci
dozvědět se zkušenosti experta, který v mezinárodním prostředí podniká úspěšně bezmála
třicet let, a který působí dlouhodobě na pozici místopředsedy Asociace cestovních kanceláří
České republiky.