doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Associate professor

doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

He lectures on international marketing, forecasting, managerial decision-making, political and managerial communication, political marketing and political science at Charles University, UCP and the Czech Technical University in Prague. He is the author or co-author of 23 books (3 published abroad), more than 70 professional and scientific articles and the author of 5 plays, which were presented by the Semafor Theater, the Slovak House and the Drama Club. He is the chairman of the Forecasting Club of the Czech Management Association, a member of the Transparency International Club, the Chamber of Commerce and Mixed Chambers of Commerce and a member of the Czech Society for Political Science. He is also the chairman of the Czech Association of the Club of Rome and the director of z.s. theater COMICA ECONOMICA.

At UCP, he is a member of the Academic Council, an active academic staff member and director of the Forecasting Institute. He is also the executive editor of the peer-reviewed Journal of Diplomatic and Social Studies.

Publications

Štědroň,B.,Matějka J. a kol.: Právo a umělá inteligence. Nakladatelství A.Čeněk, Praha 2020,ISBN 978-80-7380-803-7

ŠTĚDROŇ, B 2020 . Recenzia na knihu: Stoletý maraton . In Politické Vedy . Vol . 23 No . 1 , 2020 . ISSN 133 5 2741 , pp 249 251 .

Available at http://doi.org/10.24040/politickevedy.20 20.23.1.249 251

Štědroň, B. a kol.: Prognostika, C.H.BECK 2019, ISBN: 978-80-7400-746-0

Štědroň, B.: Experiments with the Lichtman forecasting procedure in the sport segment, ©Kinanthropologica, Vol. 55, No. 1, pp. 49–59, 2019 https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_cislo&id=7403&casopis=89&zalozka=1&predkl=0

Štědroň,B.: "SVĚT 2035: nové scénáře",konference Smart Life 2019 - životní styl ve věku digitální transformace, 30.1.2019, časopis Sdělovací technika ve spolupráci s PwC.

Štědroň,B.: Média a politika v digitálním světe, recenze, časopis Politické vedy č. 1/2019 http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2019/1-2019/, ISSN1335-2741, UMB SR

Štědroň,B.: Digitalizace ekonomiky, recenze,Ekonomický časopis SAV Bratislava, 2/67/2019 recenze,str.219, ISSN 0013-3035

Štědroň, B.,Kostrec,M.: Towards managerial politology, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, „ Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií“, Hotel BOBOTY, Vrátna dolina, SLOVENSKO 4. – 5. 10. 2018,Fakulta managementu Komenského univerzity Bratislava, ISBN 978-80-972984-1-8 ,EAN 9788097298418

Štědroň B.: Manažerská politologie-nová vědecká disciplína , mezinárodní konference VŠFS,2018,https://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2018_sbornik_pdf.pdf,str.4

Štědroň,B.,Šíma J., Čáslavová,E.: a kol.: Mezinárodní marketing, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2018, ISBN 978-80-7400-441-4

Štědroň, B.,Štědroň,J.: Towards evolutionary politology, Politické vedy 3/2018, ISSN1335-2741, UMB SR

ŠTĚDROŇ B., KARASOVÁ E.: „Prognóza výsledků politického i sportovního utkání“ ve sborníku Médias res 4/2017, ISSN 2464-6334

ŠTĚDROŇ, B. A kol.: Mezinárodní marketing a informační technologie. WOLTERS, KLUWER, Praha 2011, ISBN 978-80-7357-690-5;

ŠTĚDROŇ B.; POTŮČEK M. a kol: Prognostické metody jejich aplikace. C.H.BECK, Praha 2012. ISBN 978-7179-174-4;

ŠTĚDROŇ, B. ,POTŮČEK M. a kol.: Politika a politický marketing, Praha: C.H.Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-448-3

ŠTĚDROŇ B., KOCOR V.: nakladatelství Sdělovací technika, Technologické prognózy a telekomunikace

(ISBN/EAN: 978-80-86645-22-3)

ŠTĚDROŇ, B., ČÁSLAVOVÁ, E.: Manažerské rozhodování v praxi, C.H.BECK, Praha 2015

odborné články:

ŠTĚDROŇ B.: SVĚT 2030, Médias res, 1, 1-2, 22-29, Praha 2016 , ISSN 2464-6334

ŠTĚDROŇ B, STUIDNIČKA T.: Technological and system forecast: some key direction of the development, Sdělovací technika, 64,5,44-47 ,2016 Praha ISSN: 0036-9942

ŠTĚDROŇ B.: Budoucí trendy: politika a technologický rozvoj, CzechIndustry 3/2016 Praha 15,3,40-44 , ISSN 2464-5664

ŠTĚDROŇ B.: Prognóza vývoje Internetu 4/2014, Sdělovací technika, str. 5-6.

ŠTĚDROŇ B.: Systémový pohled na proces lidského poznání, recenzovaný časopis Univerzity Karlovy: Evaluační teorie a praxe 1/2014, ISSN 2336-114X.

ŠTĚDROŇ B.: Ve stylu M. Tala proti umělé inteligenci-šachovému programu ŠachInfo 2/2014, Praha 2014.

ŠTĚDROŇ B.: Technological forecasting and sport, p. 205, International scientific conference, Physical activity in science and practice, FTVS UK červen 2013.

ŠTĚDROŇ B.: recenze na monografii: Svítek M.: Víc než součet částí, Systémový pohled na proces lidského poznání, Ekonomický časopis Slovenské akademie věd, 7/2013.

ŠTĚDROŇ B., STRELCOVA, A.: Telecommunications in China,ST 4/2012.

ŠTĚDROŇ B.: Artificial Intelligence and its Limitations ST 9/2012 p. 32.

ŠTĚDROŇ B.: Towards Computer Feudal Monarchy ST 8/2012.

ŠTĚDROŇ B.: Hazardem proti umělé inteligenci-počítačovému programu, ŠachInfo 5/2012.