Novinky

Přesun studijního střediska Troja na středisko Smíchov.

Od příštího akademického roku bude veškerá výuka, která se dosud konala v budově studijního střediska v pražské Troji, přesunuta na studijní středisko na Smíchově.

25. května 2023
Novinky

Projekt AMBASÁDA – Diplomatický servis 

Naše pozvání přijali osobnosti diplomatického servisu.

5. května 2023
Novinky

Ubytování pro studenty UCP

Studentský Senát UCP vytořil nové stránky na Facebooku aby se podělil se zájemci o ubytování o možnosti pronájmů.

25. dubna 2023
Novinky

Další díl Projektu AMBASÁDA

AMBASÁDA měla tu čest přivítat Evu Horelovou.

21. dubna 2023
Novinky

Diskuse se zástupci politických stran na UCP v Bratislavě

Studenti měli možnost vyslechnout si, jak se strany připravují na volby, co bude jejich nosným tématem v kampani a jak chtějí oslovit mladé voliče.

20. dubna 2023
Novinky

Nová publikace „Opportunities for Growth: The World 2100“

Nová publikace nakladatelství WOLTERS KLUWER zajímavým způsobem v anglickém jazyce integruje ekologickou problematiku  do technologických a společenských trendů v budoucnosti.

14. března 2023
Novinky

Kniha Sdílená ekonomika v ubytovacích službách

Knihu „Sdílená ekonomika v ubytovacích službách“ napsali doktoři Petříček a Chalupa a poskytuje pohled na to, jak si sdílená ekonomika stojí v České republice. Kniha nabízí nejen detailní popis vlivů sdílené ekonomiky v oblasti ubytování, ale také přináší nové poznatky z vlastního výzkumu.

9. března 2023
Novinky

Projekt Ministerstva kultury

V první polovině ledna byl úspěšně ukončen externí projekt na podporu památek světového dědictví, finančně podpořený MK ČR.

23. ledna 2023
Novinky

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023

Příjemné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok 2023, mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů Vám přeje University College Prague

24. prosince 2022
Zobrazit více