KNIHOVNA DR. JAROSLAVA HOLOUBKA

Knihovna je tedy nově vybavena knihovnickým programem Verbis, který je přístupný také z informačního systému školy i její webové stránky. On-line katalog Portaro umožňuje kromě vyhledávání i prodlužování zápůjček, rezervace a objednávky.

Vrácení knih do knihovny UCP Praha – Troja je možné po předchozí emailové dohodě na knihovna.troja@ucp.cz

Kontakt

Maria Pomortseva
místnost: 404 – spojovací chodba
tel.: +420 283 101 178
e-mail: knihovna.troja@ucp.cz

Provozní doba knihovny

Během léta bude knihovna zavřená od 3. 7. do 4. 9. 2023.

DenVýpůjčky knih
Pondělí12:00 – 16:00
Úterý10:00 – 14:00
Středa10:00 – 14:00
Čtvrtek10:00 – 14:00
Pátekzavřeno

Knihovna poskytuje

 • Přístup do katalogu knihovny
 • Vypůjční služby prezenční a absenční
  • Prezenční výpůjčky – materiály určené k prezenčnímu vypůjčení lze pouze prostudovat v knihovně, eventuelně z nich kopírovat.
  • Absenční výpůjčky – knihy a materiály se půjčují mimo knihovnu. Výpůjční doba je jeden měsíc pro studenty prezenčního studia a uživatele externí, pro studenty dálkového studia je to 45 dní. Výpůjčky je možno prolongovat, pokud nejsou rezervovány dalším uživatelem
 • Bibliograficko-informační služby – poskytování informací o fondu knihovny
 • Referenční služby – jedná se o poskytování informací, kde může uživatel nalézt hledané informace či publikace za předpokladu, že tyto informace ani publikace nejsou dostupné v dané knihovně
 • Reprografické služby – černobílé kopírování za poplatek
 • Meziknihovní výpůjční služby pro registrované uživatele
 • Vybrané české knihovny a jejich elektronické katalogy:
 • Vybrané zahraniční knihovny a jejich zdroje:
 • Informační brány:
 • Další vyhledávání:
 • Elektronické informační zdroje
  • EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory. Studenti a zaměstnanci UCP se mohou do systému EBSCO přihlásit z informačniho systému. Více informací o systému EBSCO
  • CODEXIS – právní informační systém. Obsahová náplň tohoto systému je pečlivě připravována z oficiálních zdrojů, a to především z Úředního věstníku Evropské unie, Sbírky zákonů ČR, Sbírky mezinárodních smluv a dalších cca 40 informačních zdrojů. Najdete zde např. sbírky soudních rozhodnutí (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu) a rezortní věstníky (Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Telekomunikační věstník, Věstník ČNB, Věstník NKÚ, Věstník Ministerstva životního prostředí). Studenti, zaměstnanci a návštěvníci knihovny se mohou do systému přihlásit pouze na PC v knihovně.