Ing. Ondřej Kašťák

Odborný asistent

Ing. Ondřej Kašťák

Ondřej Kašťák působí od r. 2018 jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti DGT Partners a.s., která se mimo jiné specializuje na oblast individuálního turismu a poskytování VIP služeb v oblasti outgoingu a incomingu.
Vystudoval obor Management cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní v Praze, kde od absolvování v roce 2008 externě přednášel na Katedře cestovního ruchu a Katedře ekonomiky cestovního ruchu. V letech 2007 - 2018 pracoval jako obchodní manažer v cestovní kanceláři Čedok, kde byl také členem dozorčí rady. Ve své pedagogické činnosti se věnuje mezinárodnímu marketingu a managementu, managementu cestovních kanceláří a provázanosti veřejné správy s cestovním ruchem. Od roku 2009 působí ve správní radě společnosti Czech It - Institute for Strategic Studies on Tourism, která se specializuje na odborné zpracování programových a strategických dokumentů na mezinárodní, národní a regionální úrovni.
Je spoluautorem publikace Management cestovních kanceláří a agentur (2013).
Na University College Prague přednáší jako odborný asistent Institutu mezinárodního managementu a marketingu. V rámci studijního programu Mezinárodní marketing a management vede semináře Mezinárodní strategický marketing, Vybrané kapitoly z managementu a ve studijním programu Mezinárodní a diplomatická studia vede seminář Mezinárodní marketing.