PhDr. Mgr. Olga Púchovská, PhD.

Odborný asistent - VKI Bratislava