prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Profesor - UCP Bratislava

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Prof. PhDr. Ludvík Hajduk, PhD. působí jako prorektor pro vědu, výzkum a grantovou politiku na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Ve své vědecké a výzkumné činnosti zaměřuje na nejaktuálnější aspekty digitální mediální a marketingové komunikace i etických a filozoficko-etických konotací digitální marketingové a mediální komunikace a reklamy v praxi. Předmětem dalšího výzkumného zaměření je precizování metodologie marketingového a mediálního výzkumu jako specifické oblasti metodologie vědy a několik metavědeckých problémů. Je zodpovědným řešitelem úspěšně ukončených výzkumných projektů APVV, VEGA, KEGA, Erasmus i hlavním řešitelem úspěšně ukončených celoslovenských národních projektů v rámci více operačních programů Výzkum a inovace, Vzdělávání evropských fondů. Působí v Radě Evropy jako člen sítě poradců EBA (European Banking Authority) a EU pro obsah vzdělávání (EPAN, Štrasburk, Francie), je členem Rady pro vědu, techniku ​​a umění Rady vysokých škol Slovenské republiky, je členem Vědecké rady Fakulty masmediální komunikace Univerzity sv. Cyrila a Metoděje, Vědecké rady Panevropské vysoké školy a Vědecké rady Fakulty masmédií PEVŠ. Aktivně se účastní významných mezinárodních konferencí doma i v zahraničí nejen jako člen vědeckých, programových výborů a vedoucí sekcí a přednášející (USA, Indonésie, Rakousko, Polsko, Německo, ČR a mnohé další). Jako hostující profesor působil na Zhejiang University Ningbo (Čína), University of Applied Sciences Leiria (Portugalsko), jako hostující docent a vědecký pracovník působil na Univerzitě v Salcburku, na Univerzitě v Cottbusu, absolvoval několik zahraničních studijních pobytů (v Cáchách v Německu, Moskvě a v Katovicích). Byl členem a později předsedou Kurikulární rady - poradního orgánu ministra školství Slovenské republiky. Jako ředitel výzkumného Státního pedagogického ústavu koncepčně řídil činnost mateřských a základních škol a gymnázií a školských zařízení ve Slovenské republice a zasloužil se o zapojení slovenského školství v projektech rady Evropy a OECD.

Publikace

Je autorem desítek vědeckých monografií a publikací doma i v zahraničí

Marketing Communication (2020)
Communication and media research (2021)
Media theory (2019), Etika reklamy (2018)
Éducation et dialogue interculturel (2016)