Prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Profesor - UCP Bratislava

Prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Má ekonomické a lingvistické vzdělání. Doktorské studium absolvoval v oboru jazykověda (specializace anglistika) na UK v Bratislavě. Habilitoval v oboru mezinárodní vztahy. Pracoval v cestovním ruchu, přednášel na několika univerzitách na Slovensku (Ekonomická univerzita v Bratislavě, STU, UCM, UKF, Univerzita J. Selyeho) i v zahraničí (Francie, Kazachstán, Polsko, Rakousko). Od roku 2014 se věnuje marketingové komunikaci a je vysokoškolským profesorem v oboru masmediální studia na Panevropské vysoké škole v Bratislavě.