University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o.

ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s.

pořádá

15. ročník mezinárodní vědecké konference „Nové trendy 2022– New Trends 2022“

Organizátor: University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Termín konání: 10. – 11. listopadu 2022 Místo konání: The Grand Mark Prague, Hybernská 12, Praha 1, Česká republika a UCP, U Santošky 17, Praha 5, Česká republika

Nosné téma konference: BEZPEČNOST, UDRŽITELNOST, KOMUNIKACE

Zaměření konference: Konference pokračuje v rozvíjení tradice každoročních setkání a prezentace výsledků domácích i zahraničních odborníků z oborů Ekonomika, účetnictví, finance, daně; Mezinárodní vztahy, diplomacie a veřejné vztahy; Management a marketing; Hotelnictví, cestovní ruch, wellness; Logistika; Didaktika nejen ekonomických předmětů

Průběh konference: Jednání konference je dvoudenní, první den je zaměřen na jednání v plénu a půjde o prezentaci nejvýznamnějších akademických pracovníků a odborníků v daných oblastech a programech zakončené slavnostním večerem s rautem. Druhý den následuje jednání v sekcích.

Program konference: Program konference naleznete zde

Výstupy z konference: Publikace vybraných vědeckých a odborných článků v recenzovaných časopisech JOURNAL of Diplomatic and Social Studies, Czech Hospitality and Tourism Papers, Acta logistica Moravica (VŠLG).

Sborník z konference bude pro požadovaném recenzním procesu předložen pro umístění do databáze SCOPUS a dalších databází.

Vložné na konferenci: € 160 nebo 3 800 Kč Zvýhodněné vložné Platba vložného do 09. 11. 2022 na účet české pobočky UCP: Číslo účtu: 86-8965510257/0100. Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ6201000000868965510257, SWIFT Code: KOMBCZPPXXX

Mezinárodní vědecký a programový výbor: doc. Ing. Hana Březinová, CSc., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., rektor Vysoké školy logistiky, o.p.s., Přerov JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD., ředitelka Vzdělávacího a konzultačního Institutu Bratislava, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. prof. Ing. Eduard Gombár, CSc., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, prorektor pre kvalitu a rozvoj, Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, SR Ing. Libor Kavka, Ph.D., Prorektor pro aplikovaný výzkum řízení projektů a Prorektor pro strategii a rozvoj, vědu a výzkum a aplikace, Vysoká školy logistiky, o.p.s., Přerov doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD, EMBA, děkan Fakulty politických vied a mezinárodních vzťahov, Univerzita Mateja Bela doc. Katarína Krelová-Krpálková, Ph.D. vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů, VŠE Praha prof. Ing. Peter Krištofík, PhD, děkan Ekonomické fakulty UMB, SR doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Dávid Melas, MPhil., předseda správní rady United College Prague, a.s. doc. Ing. Monika Ploch Palatková, Ph.D. - garantka studijního programu Mezinárodní management a marketing, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Ing. Martin Petříček, Ph.D., rektor University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE Praha doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., Česká manažerská asociace

Redakční rada: doc. Ing. Hana Březinová, CSc., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD., ředitelka Institutu Bratislava, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., vedoucí katedry politologie a společenských věd, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty, Univerzita Mateja Bela, SR – externí auditor doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE Praha

Organizační výbor: PhDr. Radka Löwenhöfferová, Ph.D., MBA,University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Denis Melas, MSc, ředitel marketingu, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Bc. Alena Petřinová, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Ing. Bc. Petra Nesvadbová, tajemnice rektora VŠLG Přerov Ing. Markéta Kratochvílová, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o. Pozvánka