Pokyny k příspěvku a šablona Registraci na konferenci prosím zašlete do 09. 11. 2022. Odevzdání příspěvku do 09. 11. 2022. Akceptovány jsou příspěvky ve struktuře vědeckého článku prioritně v anglickém jazyce. Při využití českého nebo slovenského jazyka je třeba název, abstrakt a klíčová slova uvést též v anglickém jazyce. O zařazení příspěvku do sborníku bude rozhodnuto na základě recenzního řízení. Do sborníku nebudou zařazeny příspěvky nezpracované dle požadovaného formátu nebo zaslané po termínu. Jednacím jazykem v sekcích bude čeština, slovenština a angličtina. Šablony ke stažení Šablona příspěvku CZ Šablona příspěvku EN Recenzní řízení Příspěvky určené do sborníku konference musejí vycházet z původního vědeckého výzkumu nebo se musí jednat o původní přehledové statě. Jsou přijímány též ukázky správné praxe s metodickým přesahem, a další typy textů dle tematického zaměření konference. Autor se zavazuje, že příspěvek zaslaný k publikování ve sborníku konference Nové Trendy 2021 nebyl již dříve publikován v jiné publikaci ani není pro potřeby zveřejnění v jiné publikaci připravován. Příspěvky jsou posuzovány redakční radou na základě recenzního řízení po vypracování dvou oponentských posudků, s nimiž jsou autoři neprodleně seznámeni. Autorům je poskytnut časový prostor k případnému doplnění textů. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (pokud si recenzent nebo autor nevyžádá jinak). Příspěvky na konferenci, které nebudou publikovány ve sborníku nemusí splňovat stanovená kritéria. Recenzní posudek příspěvku Publikační etika Etické principy