Sborník příspěvků konference má přiděleno ISSN 2336-7431. Sborníky ze všech doposud konaných konferencí   2022 2021 2020 - zrušeno na základě opatření vlády (Covid - 19) 2019 - zrušeno na základě opatření vlády (Covid - 19) 2018 - zrušeno z organizačních důvodů 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Etický kodex publikační činnosti Všichni autoři, kteří zasílají příspěvky k uveřejnění ve sborníku, zajistí a potvrzují, že se jedná o původní text, který nebyl dosud nikde publikován a splňuje podmínky autorství uvedené osoby nebo osob, a tímto se nejedná ani o částečnou či úplnou kopii jiného textu. Pokud autor využil práci nebo její část od jiného autora, musí být tyto zdroje řádně citovány dle obecně platných pravidel. Jakékoliv plagiátorství je důvodem k odmítnutí příspěvku. Autor by neměl uvádět jako spoluautory ty osoby, které se na textu nebo výzkumu v textu zahrnutém nijak nepodílely. Příprava a publikování sborníku z konference proběhnou v souladu s nejvyššími etickými standardy publikační etiky. Výbor konference učiní všechna možná opatření, aby bylo zabráněno činnostem, které lze označit za nekalé, např. porušení autorských práv a plagiátorství. Výbor konference rovněž garantuje, že celé recenzní řízení a proces publikace bude provedeno objektivně. Všechny příspěvky budou anonymně recenzovány dvěma nezávislými recenzenty (double blind peer-review) tak, aby byl zajištěn vysoký standard kvality textů předkládaných k uveřejnění ve sborníku. Příspěvky jsou posuzovány s ohledem na jejich relevanci, význam, originalitu, aktuálnost, čtivost i jazykovou úroveň.