Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV)

VŠMVV byla založena v roce 1999 a od svého vzniku se specializuje na výuku mezinárodních vztahů a diplomacie. O pár let později se škola zaměřila i na výuku Public Relations a v roce 2020 úspěšně získala akreditaci na nový studijní program mezinárodní management a marketing. Garanty jednotlivých programů jsou experti z praxe, například prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., diplomat s 20letými zkušenostmi, nebo doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., bývala generální ředitelka CzechTourism.

Vedení školy

Vysoká škola logistiky (VŠLG)

Zahájila výuku v roce 2004 a od svého počátku se zaměřuje na výuku všech kategorií logistiky. V roce 2007 VŠLG otevřela i studium logistiky v magisterském stupni (Ing.). Díky vysoké kvalitě výuky a kvalifikaci vyučujících patří VŠLG k nejlépe hodnoceným vysokým školám v ČR. V současnosti jako jediná soukromá technická škola neuniverzitního typu nabízí tři stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing. a PhD.) v jedinečném studijním programu logistika. Uchazeči o studium mají možnost studovat v Praze, v Přerově nebo v Bratislavě.

Vedení školy

Vysoká škola hotelová a ekonomická (VŠHE)

Původně tato škola začala působit od roku 1999 pod názvem Vysoká škola hotelová v Praze. V roce 2022 se Vysoká škola hotelová v Praze sloučila se Soukromou vysokou školou ekonomickou, čímž vznikla nová entita - Vysoká škola hotelová a ekonomická. V současnosti se jako jediná soukromá vysoká škola specializuje na výuku hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu v bakalářském a magisterském studiu. Kromě toho nabízí VŠHE možnost studia Účetnictví a finančního řízení podniku (Bc.). Mezi známé přednášející na VŠHE patří například, Ing. Mgr. Vladana Horákova, MBA, generální ředitelka Aquaparku Praha, nebo Ing. Petr Studnička, PhD., garant bakalářského programu a místostarosta Čelákovic.

Vedení školy