Škola, kde vyučují odborníci z praxe.

U nás nenajdete učitele, kteří celý život proseděli za katedrou a své dovednosti získali jen z knížek. Erudovaní odborníci jako emeritní diplomat prof. PhDr. Eduard Gombár CSc., bývalá generální ředitelka CzechTourism doc. Ing. Palatková Ph.D. nebo generální ředitelka největšího aquaparku ve střední Evropě Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA jsou zárukou toho, že v kvalitě výuky neděláme kompromisy. Navíc k nám každé dva až tři týdny přicházejí přednášet externí odborníci. Díky tomu se naši studenti mohli setkat s osobnostmi jako Václav Moravec, Jan Mühlfeit, Jitka Pšejová, Ondřej Novotný a mnoha dalšími.

Škola, která preferuje kvalitu nad kvantitou.

Mnoho studentů je překvapeno, když zjistí, že výuka probíhá ve skupinách často menších než byla jejich středoškolská třída. Díky tomu každý z našich vyučujících zná své studenty jménem a vnímá je jako osobnosti, ne jako čísla v seznamu. V případě potřeby také není problém si domluvit individuální konzultační hodiny, případně rozhovor přes Skype nebo Google Meets z pohodlí domova.

Škola, která má nejblíže k světovým univerzitám.

Díky tomu, že vedení školy mají na starosti lidé s tituly z institucí, jako je Cambridge University, London School of Economics (LSE), University College London (UCL) nebo Maastricht University, se nebojíme říct, že ze všech vysokých škol v České republice se právě my dokážeme způsobem výuky nejvíce přiblížit těmto elitním školám. To znamená málo biflování a mnoho reálných vědomostí.

Škola, kde jsou zkušenosti s praxí nedílnou součástí studia.

Kromě možnosti stáží v našich partnerských institucích máme pro naše studenty připraveno i několik unikátních projektů. Pro studenty, kteří si chtějí rozšířit obzory v diplomacii a mezinárodních vztazích, je připraven úspěšný projekt AMBASÁDA. V rámci tohoto dvousemestrálního projektu se od pracovníků v diplomacii, ministrů a jiných lidí z oboru dozvědí studenti vše o fungování diplomacie a ambasád. Ve druhém unikátním projektu BEZPEČNOST přiblíží našim studentům generálové, velvyslanci či analytici vliv bezpečnostních hrozeb na mezinárodní vztahy. Studenti programu Mezinárodního managementu a marketingu (Bc.) mají povinnou odbornou celosemestrální praxi v 6. semestru studia, kterou mohou absolvovat u našich partnerů. Díky tomu po 2,5 letech studia budou mít možnost aplikovat teoretické znalosti do profesní sféry. Navíc studenti Hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu mohou získávat zkušenosti u našich partnerů jako například CPI Hotels, Regata Čechy či Aquapalace Praha a mnohé z těchto stáží jsou i placené.