Dňa 23. 08. 2022 sa na VŠMVV uskutočnil ďalší seminár z cyklu podujatí v rámci projektu „Kultúrny mediátor“, na ktorého podporu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom Nadácie, na tému „Právne povedomie a formy pomoci v rôznych sférach života“.

Za účelom právnej orientácie vo zvyklostiach a pravidlách verejného života na Slovensku a prevencie nepriaznivých situácií rečníci zamerali pozornosť účastníkov seminára na niekoľko aspektov týchto pravidiel. Vo svojej prezentácii sa JUDr. Elena Zenkovich, CSc. zamerala na všeobecný prehľad o európskom právnom poriadku a spoločných európskych právnych normách a ich vplyve na národnú legislatívu. 

V rámci projektu mal vystúpenie aj Bc. Miroslav Schlesinger, ktorý v úvode predstavil svoje pracovisko, jeho úlohy a možnosti spolupráce. Následne citlivým spôsobom oboznámil prítomných o rizikách nelegálnej práce pre dospelých a následný dopad na deti, ale aj na iných rodinných príslušníkov. Poukázal pritom nielen na platnú legislatívu v Slovenskej republike, ale aj na riziká súvisiace s obchodovaním s ľuďmi a kriminalitou, ktorá s tým môže tiež súvisieť. V závere seminára boli účastníkom predstavené rôzne formy pomoci.  

Odborný preklad prejavu a ďalšiu diskusiu s účastníkmi zabezpečila Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.Diskusie sa zúčastnila aj JUDr. Lenka Sokolova.

Nižšie nájdete zhrnutie výsledkov z uskutočneného seminára.