Študovať kombinovane

je možné na všetkých ponúkaných študijných programoch.

Dĺžka štúdia

sa kombinovaným štúdiom nepredlžuje.

Výučba prebieha

blokovou formou maximálne v 6 až 7 termínoch za semester.

Príležitosť pre všetkých

Kombinované štúdium je určené pre všetkých študentov, ktorí sa musia počas pracovného týždňa venovať aj iným záležitostiam a nemajú čas navštevovať školu niekoľkokrát do týždňa. Všetky školy v rámci skupiny UCP vychádzajú kombinovaným študentom maximálne v ústrety v tom, aby časovo zvládali štúdium a zároveň získali všetky informácie a vedomosti ako študenti prezenčného štúdia. Vďaka tomu bez problémov absolvovali štúdium na našich školách aj vysokopostavení manažéri, podnikatelia, pracovníci v administratíve a štátnej správe alebo napríklad aj príslušníci ozbrojených zložiek.

FAQs

 • Môžem prestúpiť z dennej formy na kombinované štúdium a naopak? +

  Áno, prestup medzi formami štúdia je možný vždy po úspešnom ukončení semestra.
 • Je dĺžka kombinovaného a denného štúdia rovnaká? +

  Áno, dĺžka štúdia sa na našich školách nepredlžuje o rok v bakalárskom a o ďalší rok v magisterskom štúdiu, ako je to bežné na iných vysokých školách. Je to kvôli tomu, že všetky školy, ktoré patria do skupiny UCP fungujú na českých akreditáciách. Vďaka tomu aj študenti študujúci v Bratislave ušetria rok, resp. dva roky štúdia a takisto nemalé finančné zdroje.
 • Nestíham sa zúčastniť niektorých prednáškovych blokov, môžem byť za to penalizovaný na skúškach? +

  Nie. Dochádzka sa nezohľadňuje pri konečnom hodnotení.
 • Sú materiály dostupné online? +

  Áno, väčšina študijných materiálov (prezentácie, povinná literatúra, skriptá) sú dostupné online.
 • Je možné fakturovať platbu školné na zamestnávateľa a je daňovo uznateľným nákladom? +

  Áno, je to možné. Je potrebné nám dodať fakturačné údaje firmy a následne sa môže úhrada školného použiť ako daňovo uznateľný náklad.