Kde pôsobíme?

UCP v súčasnosti pôsobí v troch mestách – v Prahe, v Bratislave a v Znojme. Každé mesto má svoje unikátne výhody a aj ponuka študijných programov sa líši v závislosti od jednotlivých miest.

Bratislava

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Zistiť viac

Praha-Troja

Svídnická 506, 181 00 Praha 8

Zistiť viac

Praha-Smíchov

U Santošky 17, Praha 5, 150 00

Zistiť viac

Znojmo

Loucká 656/21, 669 02 Znojmo

Zistiť viac
University College Prague

University College Prague

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! V každom meste pravidelne organizujeme dni otvorených dverí. V Prahe termín DOD závisí od študijného programu a adresy pobočky.

17. 04. 2023Praha-Smíchov
23. 03. 2023Bratislava
22. 03. 2023Praha-Troja
06. 04. 2023Znojmo

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.