United College Prague (UCP)

Skupina United College Prague (v prekl. Spojená vysoká škola Praha) vznikla v roku 2020 a tvoria ju tri etablované súkromné vysoké školy - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vysoká škola hotelová a ekonomická a Vysoká škola logistiky. Cieľom je nadviazať na základy, ktoré tieto vysoké školy začali budovať už pred dvadsiatimi rokmi a zároveň posilniť spoluprácu medzi našimi školami, aby terajší a budúci študenti získali ešte kvalitnejšie vzdelanie, ktoré ich pripraví na úspešnú kariéru a spokojný život.

História škôl

Kvalita. Prestíž. Úspech.

Všetky vysoké školy v rámci skupiny UCP sú postavené na troch pilieroch. V prvom rade sú to kvalitní odborníci z praxe, ktorí vyučujú na UCP školách. Mnohí z našich vyučujúcich sú bývalí prvotriedni manažéri, podnikatelia, ministri alebo diplomati, vďaka čomu sa u nás vyučujú hlavne užitočné veci do praxe a nie naučené poučky z kníh. Ďalej sú to prestížne študijné programy, po ktorých doštudovaní si uchádzač nájde bez problémov uplatnenie v odbore. Posledný pilier tvoria úspešní absolventi, ktorí vďaka nadobudnutým vedomostiam a kontaktom na našich vysokých školách patria k špičke vo svojich odboroch.

Vedenie škôl