Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV)

VŠMVV bola založená v roku 1999 a od svojho vzniku sa špecializuje na výučbu medzinárodných vzťahov a diplomacie. O pár rokov neskôr sa škola zamerala aj na výučbu Public Relations a v roku 2020 úspešne akreditovala nový študijný program Mezinárodní management a marketing. Garantmi jednotlivých programov sú experti z praxe, ako napríklad prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., diplomat s 20 ročnými skúsenosťami, alebo doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., bývalá generálna riaditeľka CzechTourism.

Vysoká škola logistiky (VŠLG)

Zahájila výučbu v roku 2004 a od svojho počiatku sa zameriava na výučbu všetkých kategórií logistiky. V roku 2007 VŠLG otvorila aj štúdium logistiky v magisterskom stupni (Ing.). Vďaka vysokej kvalite výučby a kvalifikácií vyučujúcich, patrí VŠLG k najlepšie hodnoteným vysokým školám v ČR. V súčasnosti, ako jediná súkromná technická škola neuverzitného typu, ponúka tri stupne terciárneho vzdelania  (Bc., Ing., a PhD.) v jedinečnom študijnom programe Logistika. Uchádzači o štúdium majú možnosť študovať v Prahe, v Bratislave alebo v Přerove.

Vysoká škola hotelová a ekonomická (VŠHE)

Pôvodne táto škola začala pôsobiť od roku 1999 pod názvom Vysoká škola hotelová v Prahe. V roku 2022 sa Vysoká škola hotelová v Praze zlúčila so Soukromou vysokou školou ekonomickou, čím vznikla nová entita - Vysoká škola hotelová a ekonomická. V súčasnosti sa ako jediná súkromná vysoká škola špecializuje na výučbu hotelníctva, cestovného ruchu a marketingu v bakalárskom a magisterskom štúdiu. Okrem toho ponúka VŠHE možnosť štúdia Účtovníctva a finančného riadenia podniku (Bc.). Medzi známych prednášajúcich na VŠH patrí napriklad Ing. Mgr. Vladana Horákova, MBA, generálna riaditeľka Aquaparku Praha alebo Ing. Petr Studnička, PhD., garant bakalárskeho programu a místostarosta Čelákovic.