Dávid Melas, MPhil.

Generálny riaditeľ

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Prorektor pre výskum

doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Prorektor pre kvalitu a rozvoj a vedúci Katedry managementu a Katedry marketingu

PhDr. Jan Máče, Ph.D.

Prorektor pro studium

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD

Prorektorka pre rozvoj medzinárodných štúdií

Ing. Štěpán Chalupa, Ph.D.

Prorektor pre spoluprácu s praxou, Tajomník katedry marketingu a tajomník katedry managementu