1

Vyplňte a odošlite nezáväznú prihlášku na štúdium

V prvom kroku je nutné vyplniť prihlášku na štúdium. Tento krok by vám nemal zabrať viac ako 5 minút a budete v ňom vyplňovať osobné údaje a informácie o predchádzajúcom štúdiu. Po vyplnení prihlášky vás bude kontaktovať naše študijné oddelenie s ďalšími informáciami. Prijímacie konanie na študijné programy je bezplatné (okrem prijímacieho konania na študijný program Hospitality Management). Prijímacie konanie na akademický rok 2023/24 sa otvorí 14. 11. 2022.

2

Zmluva a pozvánka do školy

Po vyplnení prihlášky Vám zašleme zmluvu o štúdiu a pozvánku do školy. Vďaka tomu budete mať príležitosť si pozrieť školu, zoznámiť sa s ponukou aktivít školy a opýtať sa na všetko, čo Vás zaujíma. Podpisom zmluvy o štúdiu budete mať garantované miesto na UCP pre nadchádzajúci akademický rok. Absolventi zahraničných škôl (neplatí pre študentov zo Slovenska) musia predložiť nostrifikovaný doklad.

3

Zápis a začiatok štúdia

Pred začiatkom štúdia je potrebné uhradiť školné do termínu, ktorý je uvedený v zmluve. Následne ešte absolvujete zápis a oficiálne sa stanete členom akademickej obce.

Máte čas? Spoznajte nás ešte viac

Príďte na individuálnu prehliadku alebo sa zúčastnite Dňa otvorených dverí

Osobná návšteva Deň otvorených dverí