Dávid Melas, MPhil.

Generálny riaditeľ

Dávid Melas, MPhil.

Dávid Melas zastáva funkciu generálneho riaditeľa na University College Prague. Pred vstupom do vysokoškolského prostredia pôsobil v IT sektore a spolupracoval na dvoch úspešných startupoch.

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Cambridge University, kde získal užitočné poznatky ohľadom modernej výučby, ktoré postupne zavádza aj na UCP.