Ako funguje štúdium od februára?

Pokiaľ ste premeškali možnosť nastúpiť na štúdium v septembri a máte záujem študovať na vysokej škole, tak už nemusíte čakať ďalší rok na to, aby ste sa mohli začať vzdelávať.

Vo vybraných študijných programoch je možnosť zahájiť štúdium od letného semestra, ktorý začína koncom februára 2023, a to v kombinovanej ako aj v dennej forme štúdia. Vďaka tomu ušetríte pol roka svojho času, ktorý by ste inak museli obetovať čakaním na začatie štúdia v septembri 2023.

Podať prihlášku je možné do 17. 2. 2023.

Študijné programy s možnosťou štúdia od februára

  • Medzinárodné vzťahy a diplomacia (Bc.) +

    Študijný program vyučujeme už 20 rokov a naši erudovaní experti z praxe ako prof. Eduard Gombár, gen. Andor Šándor alebo bývalí diplomati a ministri sú zárukou toho, že u nás dostanete len to najkvalitnejšie vzdelanie. Navyše, vďaka ich kontaktom po celom svete, budete mať možnosť vycestovať na prax a stáže do zahraničia, kde získate potrebné skúsenosti na vybudovanie si úspešnej kariéry v odbore.
  • Medzinárodný management a marketing (Bc.) +

    „Zo svojich mnohoročných skúseností viem, že kvalitné vzdelanie je spolu so skúsenosťami z odboru kľúčové pre rozvoj študenta,“ hovorí bývalá generálna riaditeľka CzechTourism a garantka programu doc. Monika Palatková. Práve z tohto dôvodu prebieha výučba so zapojením odborníkov z praxe, riaditeľov hotelov, ľudí z destinačného manažmentu alebo profesionálov z digitálneho marketingu. Vďaka podpísaným zmluvám o spolupráci s hlavnými hráčmi na trhu ako sú Zväz obchodu a cestovného ruchu, Asociácie hotelov a reštaurácií alebo Asociácie komunikačných agentúr, budú mať študenti možnosť vybrať si stáž, ktorá im najviac vyhovuje.
  • Medzinárodné a diplomatické štúdia (Mgr.) +

    Študijný program vyučujeme už 20 rokov a naši erudovaní experti z praxe ako prof. Eduard Gombár, gen. Andor Šándor alebo bývalí diplomati a ministri sú zárukou toho, že u nás dostanete len to najkvalitnejšie vzdelanie. Navyše, vďaka ich kontaktom po celom svete, budete mať možnosť vycestovať na prax a stáže do zahraničia, kde získate potrebné skúsenosti na vybudovanie si úspešnej kariéry v odbore.

Podať prihlášku je možné do 17. 2. 2023