Typ Názov Stiahnuť
Žiadosť o prenos predmetov
Žiadosť o uznanie predmetov
Žiadosť o opakovanie ročníka
Žiadosť o individuálny študijný plán
Žiadosť všeobecná
Typ Názov Stiahnuť
Žádost o převedení předmětu
Žádost o uznání předmětu
Žádost o opakování ročníku
Žádost o změnu formy studia
Žádost o individuální studijní plán
Žádost o zanechání studia
Žádost o poskytnutí ubytovacího stipendia
Žádost obecná
Typ Názov Stiahnuť
Štatút
Študijný poriadok a skúšobný poriadok
Disciplinárny poriadok
Štipendijný poriadok
Poriadok celoživotného vzdelávania
Pravidlá kvality
Pravidlá vzniku, schvaľovania a zmien návrhov študijných programov
Rokovací poriadok akademickej rady
Knižničný poriadok
Typ Názov Stiahnuť
Strategický zámer a stratégia internacionalizácie 2021-2030
Typ Názov Stiahnuť
Plán realizácie strategického zámeru na rok 2023
Typ Názov Stiahnuť
Plán realizácie strategického zámeru na rok 2022
Typ Názov Stiahnuť
Plán realizácie strategického zámeru na rok 2021
Typ Názov Stiahnuť
Plán realizácie dlhodobého zámeru na rok 2020
Typ Názov Stiahnuť
Výročná správa za rok 2022
Výročná správa za rok 2021
Výročná správa za rok 2021 - SVŠE
Výročná správa za rok 2020
Výročná správa za rok 2019
Výročná správa za rok 2018
Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2014
Výročná správa za rok 2013
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2011
Typ Názov Stiahnuť
Základné informácie
Správna rada
Akademická rada
Typ Názov Stiahnuť
Informácie týkajúce sa uplatnenia práv subjektov osobných údajov podľa GDPR