Forma štúdia
Praha Znojmo

Prečo študovať toto zameranie?

Zameranie na AUDIT umožní študentovi viac sa venovať malým, stredným a veľkým účtovným jednotkám, ktoré majú povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom. Študent sa oboznámi s podstatou auditu, základnými pravidlami, ktorými sa audítor riadi, pochopí povinné etapy auditu, bude oboznámený s audítorskými postupmi, najmä s plánovaním auditu, audítorským rizikom a jeho vyhodnotením a povinnosťou dokumentovania audítorských prác. Bude rozumieť správe audítora vrátane formulácie výrokov audítora.

Zameranie na FINANČNÝ CONTROLLING umožní študentovi sa veľmi dobre orientovať v účtovných a finančných informáciách a byť tak významnou oporou vlastníkov obchodných korporácií alebo vedenia neziskových subjektov. Finančný controlling je podsystém riadenia každej obchodnej korporácie. Úlohou controllera je nielen podporovať riadenie podniku informáciami, ale aj koordinovať a orientovať sa v plánovaní a kontrole a nastaviť systém pravidiel, ktoré napomáhajú dosiahnutiu podnikových cieľov.

Profil absolventa

Kde sa môže absolvent zamerania uplatniť?

Profilové predmety

Finančné účtovníctvo II – účtovná závierkaFinančné účtovníctvo IIManažérske účtovníctvoAudit účtovnej závierky

Uplatnenie absolventa

Vo veľkých audítorských firmách (napr. BDO CA, Deloitte)Daňový kontrolórV manažmente súkromných a štátnych firiem

Výhody štúdia na UCP

Vyučující z praxe

Budú vás učiť prevažne experti z praxe

Kvalitní partneri

Možnosť stáží v prestížnych firmách ako APOGEO Group, BDO C.A. a mnoho iných

Dlhoročná tradícia

Viac ako 15 rokov poskytujeme kvalitné vzdelanie v oblasti účtovníctva a financií

Perspektíva

Absolventi ekonomických smerov patria k nadpriemerne honorovaným odborníkom

Unikátny program

Sme jedna z mála súkromných VŠ, ktorá ponúka štúdium financií a účtovníctva

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Makroekonómia
Zimný Matematika
Zimný Základy účtovníctva
Zimný Marketing
Zimný Základy informatiky
Zimný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Letný Mikroekonómia
Letný Štatistika
Letný Finančné účtovníctvo I
Letný Management
Letný Základy práva
Letný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Zimný Finančná matematika
Zimný Podniková ekonomika
Zimný Finančné účtovníctvo II
Zimný Financie podniku
Zimný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Letný Účtovné a daňové špecifiká s.r.o.
Letný Manažérske účtovníctvo
Letný Manažérske financie
Letný Dane I
Letný Cudzí jazyk – prvý
Letný Písanie odborných prác
Semester Názov predmetu
Zimný Odborná prax
Semester Názov predmetu
Letný Finančná analýza
Letný Dane II
Letný Odovzdanie bakalárskej práce
Semester Názov predmetu
Daňová evidencia a účtovníctvo individuálneho podnikateľa
Aplikácia daňovej sústavy v praxi
Účtovníctvo verejného sektora
Využitie počítačov v účtovníctve
Audit účtovnej závierky
Právo v podnikaní
Semester Názov predmetu
Poisťovníctvo
Riadenie rizík a vnútorný audit
Základy IFRS

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Anežka

Na našej škole nie ste len číslom, ale osobou ktorú si vyučujúci pamätajú a snažia sa ju aj v ťažších chvíľach podporiť.

Jakub

V jednotlivých predmetoch bolo možné dohodnúť ako individuálne konzultácie, tak aj termíny skúšok. Vďaka tomu bolo jednoduchšie skĺbiť rodinné, pracovné a študijné povinnosti.

Nikola

Vyučujúci odovzdávajú študentom svoje praktické skúsenosti, vďaka ktorým je látka lepšie zrozumiteľná. Dokonca ani v čase online výučby som nepocítila žiadnu zmenu v prístupe vyučujúcich.

Vybraní partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú prihlášku na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné.

Prihláška
University College Prague

University College Prague

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! V každom meste pravidelne organizujeme dni otvorených dverí. Konkrétne dni a časy nájdete tu.

26. 4. 2024 - 15:00Praha
18. 4. 2024Bratislava
Indiv. termínZnojmo

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.