Forma štúdia
Praha Znojmo

Prečo študovať toto zameranie?

Toto zameranie pomôže študentovi sa zorientovať v rozsiahlej oblasti verejného sektora, do ktorého patria najmä organizačné zložky štátu, územno-samosprávne celky vrátane miest a obcí a príspevkové organizácie. Ide o subjekty napojené na toky peňazí zo štátneho rozpočtu a ďalších verejných rozpočtov. Študent sa zoznámi s účtovnými systémami používanými v SR a ČR, ale aj vo svete. Dokáže aplikovať daňový systém v rámci verejného sektora. Absolvent je veľmi žiadaným odborníkom, ktorý môže pôsobiť nielen ako účtovník a metodik účtovníctva, ale takisto môže pracovať na finančnom úrade a na akejkoľvek pozícii vo verejnom sektore, pretože sa vyzná v tokoch peňažných prostriedkov a v systéme financovania.

Profil absolventa

Kde sa môže absolvent zamerania uplatniť?

Profilové predmety

Rozpočtové pravidláVerejné financieÚčtovníctvo verejného sektoraDane vo verejnom sektore

Uplatnenie absolventa

V manažmente súkromných a štátnych firiemNa ministerstve financiíDaňový poradca

Výhody štúdia na UCP

Vyučující z praxe

Budú vás učiť prevažne experti z praxe

Kvalitní partneri

Možnosť stáží v prestížnych firmách ako APOGEO Group, BDO C.A. a mnoho iných

Dlhoročná tradícia

Viac ako 15 rokov poskytujeme kvalitné vzdelanie v oblasti účtovníctva a financií

Perspektíva

Absolventi ekonomických smerov patria k nadpriemerne honorovaným odborníkom

Unikátny program

Sme jedna z mála súkromných VŠ, ktorá ponúka štúdium financií a účtovníctva

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Makroekonómia
Zimný Matematika
Zimný Základy účtovníctva
Zimný Marketing
Zimný Základy informatiky
Zimný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Letný Mikroekonómia
Letný Štatistika
Letný Finančné účtovníctvo I
Letný Management
Letný Základy práva
Letný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Zimný Finančná matematika
Zimný Podniková ekonomika
Zimný Finančné účtovníctvo II
Zimný Financie podniku
Zimný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Letný Účtovné a daňové špecifiká s.r.o.
Letný Manažérske účtovníctvo
Letný Manažérske financie
Letný Dane I
Letný Cudzí jazyk – prvý
Letný Písanie odborných prác
Semester Názov predmetu
Zimný Odborná prax
Semester Názov predmetu
Letný Finančná analýza
Letný Dane II
Letný Odovzdanie bakalárskej práce
Semester Názov predmetu
Daňová evidencia a účtovníctvo individuálneho podnikateľa
Aplikácia daňovej sústavy v praxi
Účtovníctvo verejného sektora
Využitie počítačov v účtovníctve
Audit účtovnej závierky
Právo v podnikaní
Semester Názov predmetu
Poisťovníctvo
Riadenie rizík a vnútorný audit
Základy IFRS

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Lukáš

Štúdium mi dalo nielen cenné a užitočné znalosti z oblasti účtovníctva a daní, ale aj skvelú jazykovú výbavu, s ktorou sa mi podarilo nájsť uplatnenie v odbore aj v zahraničí. Štúdium na našej škole je skrátka zárukou kvality.

Anežka

Na našej škole nie ste len číslom, ale osobou ktorú si vyučujúci pamätajú a snažia sa ju aj v ťažších chvíľach podporiť.

Petra

Na škole oceňujem bezproblémovú komunikáciu so všetkými vyučujúcimi. Ústretnosť a individuálny prístup k študentom tvoria tiež príjemnú atmosféru na štúdium. Za najväčšiu prednosť školy považujem výučbu, ktorá je vedená odborníkmi s mnohoročnými skúsenosťami z praxe.

Vybraní partneri školy

University College Prague

University College Prague

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! V každom meste pravidelne organizujeme dni otvorených dverí. Konkrétne dni a časy nájdete tu.

24. 5. 2024 - 15:00Praha
13. 6. 2024Bratislava
Indiv. termínZnojmo

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.