Forma štúdia
Praha Bratislava

Prečo študovať túto špecializáciu?

Podľa garanta programu a miestostarostu mesta Čelákovice Ing. Petra Studničky, PhD., je praktická výučba tá najlepšia cesta, ako pripraviť študenta na budúcu úspešnú kariéru. Z tohto dôvodu má VŠHE niekoľko desiatok partnerov (napr. CPI hotels, CzechToursim, Aquapalace Praha), kde študenti môžu vykonávať prax už popri štúdiu a vyskúšať si tak prácu v manažmente týchto spoločností. Kvalitnú teoretickú prípravu zaistia študentom VŠHE vyučujúci, z ktorých mnohí pôsobili vo vedúcich funkciách medzinárodných hotelov, reštaurácií alebo sami podnikali v oblasti hotelierstva a gastronómie.

Profil absolventa

Kde sa uplatní absolvent špecializácie?

Profilové predmety

Podnikanie v hotelierstve a gastronómiíHotelový marketing a event managementBanky a finančné operácieHotelové rezervačné a reštauračné systémy

Uplatnenie absolventa

Event managerRiadenie stredných a veľkých kúpeľných a wellness zariadeníManažérske a kľúčové prevádzkové pozície v hotelierstve a gastronómiíVlastné podnikanie

Výhody štúdia na UCP

Unikátna špecializácia

Sme jediná VŠ so zameraním na hotelierstvo a cestovný ruch.

Výborné zázemie

UCP disponuje 2 reštauráciami a barmi.

Zaujímavé stáže

Možnosť stážovať u našich partnerov počas štúdia.

Koniec bifľovania

Viac kritického myslenia a skúsenosti z praxe.

Erasmus+

Možnosť vycestovať do desiatok krajín.

Špičkoví odborníci

Budú Vás učiť manažéri, podnikatelia a iní odborníci z praxe.

Čo Vás čaká počas štúdia?

Vypočujte si čo o Hotelierstve hovorí Ing. Jiří Zelený, PhD., tajomník katedry hotelierstva a uznávaný sommelier.

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Základy cestovného ruchu
Zimný Mikroekonómia
Zimný Gastronómia – servis
Zimný Informačné a komunikačné technológie
Zimný Management
Zimný Anglický jazyk
Zimný Cudzí jazyk
Semester Názov predmetu
Letný Makroekonómia
Letný Gastronómia a výživa - kulinárstvo
Letný Základy hotelierstva a gastronómie
Letný Štatistika
Letný Anglický jazyk
Letný Cudzí jazyk
Letný Prax
Semester Názov predmetu
Zimný Účtovníctvo
Zimný Riadenie gastronomickej prevádzky
Zimný Marketing
Zimný Právo
Zimný Voliteľný predmet
Zimný Anglický jazyk
Zimný Cudzí jazyk
Semester Názov predmetu
Letný Regionálna ekonomika a hotelierstvo
Letný Podniková informatika
Letný Dane a finančné vykazovanie
Letný Voliteľné predmet
Letný Anglický jazyk
Letný Cudzí jazyk
Letný Prax
Semester Názov predmetu
Zimný Podniková ekonomika
Zimný Hotelový marketing a event management
Zimný Hotelové rezervačné a reštauračné systémy
Zimný Ubytovací úsek
Zimný Moderná personalistika
Zimný Anglický jazyk
Zimný Seminár k BP
Semester Názov predmetu
Letný Banky a finančné operácie
Letný Podnikanie v hotelierstve a gastronómii
Letný Medzinárodný obchod
Letný Spracovanie a vyhodnotenie dát
Letný Komunikácia v manažmente služieb
Letný Psychológia
Letný Predštátnicový seminár
Semester Názov predmetu
Pivovarníctvo a pivné somelierstvo
WINE-Sommelier
Špeciálna gastronómia - výroba
Špeciálna gastronómia - služby
Technológia výroby miešaných nápojov
Catering
Dejiny hospodárstva
Hospodársky vývoj ČR
Ekonomická integrácia
Hospodárenie podniku
Sociológia
Ovplyvnenie správania spotrebiteľa
Redakčná práca
Úvod do marketingovej komunikácie
Management kúpeľných a wellnessových služieb
Geografia cestovného ruchu ČR
Prípadové štúdie v cestovnom ruchu
Technika predaja a prevádzka cestovnej kancelárie
Gastroturismus
Základy destinačného manažmentu
Služby cestovného ruchu
Test bez semestra

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Jana

UCP mi poskytla široký rozhľad. Môžem sa pohybovať v oblasti hotelierstva, ale aj v gastronómii, cestovnom ruchu či marketingu. Hotelierstvo ma vždy lákalo a teraz, ako absolventka, mám veľkú šancu sa v ňom aj uplatniť. Vyučujúci sú ľudia na správnom mieste, ktorí majú bohaté skúsenosti a snažia sa študentom odovzdať čo najviac

Barbora

Tri roky na UCP sú ako lusknutím prstov preč. Priateľská atmosféra, profesionalita akademických pracovníkov, aktuálnosť riešených tém a úzke prepojenie s praxou je len malý zoznam vecí, ktorými je možné UCP charakterizovať. Stáva sa tak skvelým odrazovým mostíkom na tvorenie vlastnej budúcnosti.

David

Na UCP sa mi najviac páčilo prepojenie odbornej teórie s praxou. To, čo sme sa na hodinách naučili, sme si potom mohli vyskúšať v praxi. Je to skvelá príprava pre všetkých budúcich hoteliérov. Na štúdium budem vždy veľmi rád spomínať, bolo to dobré rozhodnutie.

Vybraní partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
University College Prague

University College Prague

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! V každom meste pravidelne organizujeme dni otvorených dverí. Konkrétne dni a časy nájdete tu.

26. 4. 2024 - 15:00Praha
18. 4. 2024Bratislava
Indiv. termínZnojmo

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.