Forma štúdia
Praha Znojmo

Prečo študovať toto zameranie?

Zameranie Krízový manažér / Risk manažér naučí študenta orientovať sa v dátach získaných na základe finančnej analýzy, najmä účtovných výkazov a ďalších účtovných informácií obchodných korporácií. Študent má možnosť sa zoznámiť s riadením rizík a ich vyhodnocovanie v rámci interného auditu.

Profil absolventa

Kde sa môže absolvent zamerania uplatniť?

Profilové predmety

Finančná analýzaÚčtovné a daňové špecifiká s.r.o.Revitalizácia firiemInsolvenčné konanie z účtovného a daňového pohľadu, likvidáciaRiadenie rizík a interný audit

Uplatnenie absolventa

Krízový manažér v ohrozených firmáchVo vyššom manažmente obchodných a finančných firiemDaňový poradca

Výhody štúdia na UCP

Vyučující z praxe

Budú vás učiť prevažne experti z praxe

Kvalitní partneri

Možnosť stáží v prestížnych firmách ako APOGEO Group, BDO C.A. a mnoho iných

Dlhoročná tradícia

Viac ako 15 rokov poskytujeme kvalitné vzdelanie v oblasti účtovníctva a financií

Perspektíva

Absolventi ekonomických smerov patria k nadpriemerne honorovaným odborníkom

Unikátny program

Sme jedna z mála súkromných VŠ, ktorá ponúka štúdium financií a účtovníctva

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Makroekonómia
Zimný Matematika
Zimný Základy účtovníctva
Zimný Marketing
Zimný Základy informatiky
Zimný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Letný Mikroekonómia
Letný Štatistika
Letný Finančné účtovníctvo I
Letný Management
Letný Základy práva
Letný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Zimný Finančná matematika
Zimný Podniková ekonomika
Zimný Finančné účtovníctvo II
Zimný Financie podniku
Zimný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Letný Účtovné a daňové špecifiká s.r.o.
Letný Manažérske účtovníctvo
Letný Manažérske financie
Letný Dane I
Letný Cudzí jazyk – prvý
Letný Písanie odborných prác
Semester Názov predmetu
Zimný Odborná prax
Semester Názov predmetu
Letný Finančná analýza
Letný Dane II
Letný Odovzdanie bakalárskej práce
Semester Názov predmetu
Daňová evidencia a účtovníctvo individuálneho podnikateľa
Aplikácia daňovej sústavy v praxi
Účtovníctvo verejného sektora
Využitie počítačov v účtovníctve
Audit účtovnej závierky
Právo v podnikaní
Semester Názov predmetu
Poisťovníctvo
Riadenie rizík a vnútorný audit
Základy IFRS

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Nikola

Vyučujúci odovzdávajú študentom svoje praktické skúsenosti, vďaka ktorým je látka lepšie zrozumiteľná. Dokonca ani v čase online výučby som nepocítila žiadnu zmenu v prístupe vyučujúcich.

Jakub

V jednotlivých predmetoch bolo možné dohodnúť ako individuálne konzultácie, tak aj termíny skúšok. Vďaka tomu bolo jednoduchšie skĺbiť rodinné, pracovné a študijné povinnosti.

Petra

Na škole oceňujem bezproblémovú komunikáciu so všetkými vyučujúcimi. Ústretnosť a individuálny prístup k študentom tvoria tiež príjemnú atmosféru na štúdium. Za najväčšiu prednosť školy považujem výučbu, ktorá je vedená odborníkmi s mnohoročnými skúsenosťami z praxe.

Vybraní partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú prihlášku na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné.

Prihláška
University College Prague

University College Prague

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! V každom meste pravidelne organizujeme dni otvorených dverí. Konkrétne dni a časy nájdete tu.

21. 6. 2024 - 15:00Praha
13. 6. 2024Bratislava
Indiv. termínZnojmo

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.