Forma štúdia
Praha Bratislava

Prečo študovať toto zameranie?

Získate vedomosti, ako plánovať a napĺňať obchodný plán hotela, kúpeľného, wellness či gastronomického zariadenia v medzinárodnom prostredí. Zoznámite sa s dennou operatívou zameranou na prevádzkové, obchodné, personálne a ďalšie aktivity. Vyskúšate si, ako komunikovať naprieč internými tímami, ako riadiť materiálno-technické vybavenie, interné procesy v nadväznosti na platnú legislatívu, ako sa vyznať v cenovej politike alebo ako spracovať reporting plnenia cieľov v nadväznosti na rozpočet.

Vďaka semestrálnej praxi budete mať možnosť vyskúšať si prevádzku hotela či kúpeľného/wellness zariadenie na vlastnej koži. Len tak sa z Vás môže stať dobrý manažér hotela či kúpeľov/wellness. Dopyt po dobrých manažéroch je stále vysoký.

Profil absolventa

Kde sa môže absolvent zamerania uplatniť?

Profilové predmety

Vybrané kapitoly z managementuEkonomika podnikuHotel, spa a wellness managementRiadenie ľudských zdrojovSpotrebiteľské chovanie

Uplatnenie absolventa

Spa managerHospitality managerWellness managerHotel operations managerEvent managerMICE manager

Výhody štúdia na UCP

Individuálny prístup

Naši študenti sú pre nás partnermi a nie len čísla v zozname

Koniec bifľovania

U nás získate reálne zručnosti a skúsenosti z praxe

Prvotriedni vyučujúci

Budú vás učiť špičkoví manažéri, marketéri alebo podnikatelia

Možnosť práce v študentskej agentúre

Vybraní študenti budú môcť pracovať na reálnych zákazkách už počas štúdia

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Stáže už počas štúdia

Možnosť stáže v domácich a medzinárodných inštitúciách

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Princípy riadenia štátu a ústavný politický systém ČR/SR
Zimný Vybrané kapitoly z managementu
Zimný Vybrané kapitoly z marketingu
Zimný Ekonomika podniku
Zimný Verejný sektor a jeho fungovanie
Zimný Anglický jazyk I
Semester Názov predmetu
Letný Ekonómia a ekonomika
Letný Integrovaná marketingová komunikácia
Letný Medzinárodný strategický marketing
Letný Management ekonomiky a financií
Letný Anglický jazyk II
Semester Názov predmetu
Zimný ICT a informačné systémy
Zimný Riadenie ľudských zdrojov
Zimný Medzinárodné obchodné jednania
Zimný Anglický jazyk III
Zimný Medzinárodný cestovný ruch
Zimný Marketingový management destinácií
Zimný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Letný Kvantitatívne metódy a analýzy
Letný Marketingový výskum
Letný Anglický jazyk IV
Letný Hotel, spa a wellness management
Letný Riadenie hotelovej prevádzky
Letný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Zimný Seminár k bakalárskej práci
Zimný Anglický jazyk V
Zimný Marketingová stratégia destinácie
Zimný Riadenie tvorby produktu
Zimný Finančné riadenie hotela a kúpeľných zariadení
Zimný Voliteľný predmet
Zimný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Letný Odborná prax

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Michael

Na škole oceňujem, že tam učia predovšetkým skúsení pedagógovia s bohatou praxou. Medzi silné stránky tiež považujem rôzne projekty, kam sa môžeme zapojiť, napríklad projekt Ambasáda alebo Bezpečnosť s generálom Andorom Šándorom.

Tereza

Na UCP som prišla z malého mesta a z malej školy. Dôležité pre mňa pri výbere VŠ boli dve veci: prístup k študentom a zloženie vyučujúcich. Nemohla som skončiť na lepšom mieste ako práve u nás. Mám možnosť byť Terezou, nie číslom. Vďaka škole som sa tiež dostala k niekoľkým zaujímavým stážam.

Lukáš

Moja práca je časovo náročná, pretože si nevyberám kedy a kde sa budem musieť zúčastniť medzinárodného cvičenia. Avšak vďaka fantastickému prístupu vyučujúcich, ktorí sa vždy snažia prispôsobiť rozvrh a skúškové požiadavkám diaľkových študentov, nemám žiadny problém stíhať prácu a zároveň sa vzdelávať.

Vybraní partneri školy

Poďte do toho s nami,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
University College Prague

University College Prague

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! V každom meste pravidelne organizujeme dni otvorených dverí. Konkrétne dni a časy nájdete tu.

Indiv. termínPraha
15. 8. 2024Bratislava
Indiv. termínZnojmo

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.