Forma štúdia
Praha Bratislava

Prečo študovať toto zameranie?

Získate vedomosti a zručnosti marketingu a manažmentu v kontexte medzinárodného prostredia. Vašou prednosťou bude zvládnutie prípravy a riadenia celého marketingového procesu na medzinárodnom trhu so všetkými kultúrnymi a ďalšími odlišnosťami. Naučíte sa uvažovať, plánovať, komunikovať a riadiť procesy v marketingu v globálnom prostredí.

Vďaka medzinárodnej orientácii a jazykovej výbave môžete premýšľať o práci doma i v zahraničí, a to najmä v riadiacich pozíciách v marketingových agentúrach, marketingových oddeleniach súkromných firiem ako aj v organizáciách verejnej správy alebo neziskových organizáciách.

Profil absolventa

Kde sa môže absolvent zamerania uplatniť?

Profilové predmety

Medzinárodný strategický marketingKreativita a jej kultúrne odlišnostiIntegrovaná marketingová komunikáciaMedzinárodné obchodné jednaniaSpotrebiteľské správanie

Uplatnenie absolventa

Manažér pre medzinárodný marketingManažér marketingovej komunikácieManažér pre vybrané teritóriumKey account managerManažér značky

Výhody štúdia na UCP

Individuálny prístup

Naši študenti sú pre nás partnermi a nie len čísla v zozname

Koniec bifľovania

U nás získate reálne zručnosti a skúsenosti z praxe

Prvotriedni vyučujúci

Budú vás učiť špičkoví manažéri, marketéri alebo podnikatelia

Možnosť práce v študentskej agentúre

Vybraní študenti budú môcť pracovať na reálnych zákazkách už počas štúdia

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Stáže už počas štúdia

Možnosť stáže v domácich a medzinárodných inštitúciách

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Princípy riadenia štátu a ústavný politický systém ČR/SR
Zimný Vybrané kapitoly z managementu
Zimný Vybrané kapitoly z marketingu
Zimný Ekonomika podniku
Zimný Verejný sektor a jeho fungovanie
Zimný Anglický jazyk I
Semester Názov predmetu
Letný Ekonómia a ekonomika
Letný Integrovaná marketingová komunikácia
Letný Medzinárodný strategický marketing
Letný Management ekonomiky a financií
Letný Anglický jazyk II
Semester Názov predmetu
Zimný ICT a informačné systémy
Zimný Riadenie ľudských zdrojov
Zimný Medzinárodné obchodné jednania
Zimný Anglický jazyk III
Zimný Digitálny marketing
Zimný Strategické riadenie digitálneho marketingu
Zimný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Letný Kvantitatívne metódy a analýzy
Letný Marketingový výskum
Letný Anglický jazyk IV
Letný Social media marketing
Letný Content marketing
Letný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Zimný Seminár k bakalárskej práci
Zimný Anglický jazyk V
Zimný Riadenie mediálnej a výkonnostnej kampane
Zimný Analytika a meranie efektivity marketingových nástrojov
Zimný Stratégia riadenia v mediálnej a komunikačnej agentúre
Zimný Voliteľný predmet
Zimný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Letný Odborná prax

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Tereza

Na UCP som prišla z malého mesta a z malej školy. Dôležité pre mňa pri výbere VŠ boli dve veci: prístup k študentom a zloženie vyučujúcich. Nemohla som skončiť na lepšom mieste ako práve u nás. Mám možnosť byť Terezou, nie číslom. Vďaka škole som sa tiež dostala k niekoľkým zaujímavým stážam.

Michael

Na škole oceňujem, že tam učia predovšetkým skúsení pedagógovia s bohatou praxou. Medzi silné stránky tiež považujem rôzne projekty, kam sa môžeme zapojiť, napríklad projekt Ambasáda alebo Bezpečnosť s generálom Andorom Šándorom.

Petra

UCP som si vybrala už pre bakalárske štúdium, predovšetkým kvôli odboru PR. Na škole sa mi tak zapáčilo, že som sa tu rozhodla pokračovať aj v štúdiu magistra. Najsilnejšou stránkou školy je určite individuálny prístup k študentom.

Vybraní partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
University College Prague

University College Prague

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! V každom meste pravidelne organizujeme dni otvorených dverí. Konkrétne dni a časy nájdete tu.

Indiv. termínPraha
15. 8. 2024Bratislava
Indiv. termínZnojmo

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.