Forma štúdia
Praha-Smíchov Bratislava

Prečo študovať toto zameranie?

Študent získa dôležité poznatky o súčasných a budúcich bezpečnostných hrozbách, o ich vplyve na regionálnu alebo svetovú politiku a ekonomiku a o možnostiach ich riešenia. Absolvent bude schopný kriticky vyhodnocovať dopad a vznik bezpečnostných rizík, bude sa môcť uplatniť v medzinárodných firmách, ktoré investujú v rizikových krajinách, v zahraničných i domácich zložkách štátnej správy alebo v mimovládnych organizáciách.

V súčasnom globalizovanom svete narastá dôležitosť diplomatov, ktorí sa zameriavajú na prehlbovanie ekonomických vzťahov medzi štátmi. Pre českých, slovenských alebo európskych exportérov hrajú ekonomickí diplomati jednu z kľúčových rolí pri nadväzovaní kontaktov so zahraničnými trhmi.

Odborným garantom tohto zamerania je gen. Andor Šándor.

Profil absolventa

Kde sa môže absolvent zamerania uplatniť?

Profilové predmety

Politický extrémizmus v medzinárodných vzťahochBezpečnostné dimenzie v medzinárodných vzťahochEkonomická diplomaciaEurópska ekonomická integrácia

Uplatnenie absolventa

Analytik bezpečnostných a spravodajských služiebEkonomický pridelenecBezpečnostný poradcaEkonomická rada

Výhody štúdia na UCP

Individuálny prístup

Naši študenti sú pre nás partnermi a nie len čísla v zozname

Koniec bifľovania

U nás získate reálne zručnosti a skúsenosti z praxe

Prvotriedni vyučujúci

Budú vás učiť bývalí ministri, manažéri či diplomati

Stáže už počas štúdia

Možnosť stáže v domácich a medzinárodných inštitúciách

Zaujímavé projekty

Špeciálne pre študentov UCP funguje projekt AMBASÁDA

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Politológia
Zimný Úvod do medzinárodných vzťahov
Zimný Diplomacia v medzinárodných vzťahoch
Zimný Anglický jazyk
Zimný Spoločenský protokol
Zimný Politický systém ČR/SR
Semester Názov predmetu
Letný Ekonómia a ekonomika
Letný Dejiny medzinárodných politických vzťahov I
Letný Právo v medzinárodných vzťahoch
Letný Anglický jazyk II
Letný Zahraničná politika ČR/SR
Letný Komparácia politických systémov
Semester Názov predmetu
Zimný Dejiny medzinárodných politických vzťahov II
Zimný Medzinárodné právo I
Zimný Svetová ekonomika
Zimný Anglický jazyk III
Zimný 2. cudzí jazyk 1
Zimný Politická geografia
Zimný Európska ekonomická integrácia
Semester Názov predmetu
Letný Integračné procesy v medzinárodných vzťahoch
Letný Náboženstvo v medzinárodných vzťahoch
Letný Medzinárodné právo II
Letný Anglický jazyk IV
Letný 2. cudzí jazyk 2
Letný Teritoriálne štúdiá Európy a sveta
Letný Politický extrémizmus v medzinárodných vzťahoch
Semester Názov predmetu
Zimný Seminár bakalárskej práce
Zimný Bezpečnostné dimenzie v medzinárodných vzťahoch
Zimný Veľmoci v medzinárodných vzťahoch
Zimný Anglický jazyk V
Zimný 2. cudzí jazyk 3
Zimný Zahranično-ekonomické vzťahy
Zimný Aktuálne otázky medzinárodných vzťahov v AJ
Semester Názov predmetu
Letný Bakalárska práca
Letný Ekonomická diplomacia
Letný Konflikty v medzinárodných vzťahoch
Letný Anglický jazyk VI
Letný 2. cudzí jazyk 4
Letný Medzinárodné organizácie

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Lukáš

Moja práca je časovo náročná, pretože si nevyberám kedy a kde sa budem musieť zúčastniť medzinárodného cvičenia. Avšak vďaka fantastickému prístupu vyučujúcich, ktorí sa vždy snažia prispôsobiť rozvrh a skúškové požiadavkám diaľkových študentov, nemám žiadny problém stíhať prácu a zároveň sa vzdelávať.

Tereza

Na UCP som prišla z malého mesta a z malej školy. Dôležité pre mňa pri výbere VŠ boli dve veci: prístup k študentom a zloženie vyučujúcich. Nemohla som skončiť na lepšom mieste ako práve u nás. Mám možnosť byť Terezou, nie číslom. Vďaka škole som sa tiež dostala k niekoľkým zaujímavým stážam.

Michael

Na škole oceňujem, že tam učia predovšetkým skúsení pedagógovia s bohatou praxou. Medzi silné stránky tiež považujem rôzne projekty, kam sa môžeme zapojiť, napríklad projekt Ambasáda alebo Bezpečnosť s generálom Andorom Šándorom.

Partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
University College Prague

University College Prague

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! V každom meste pravidelne organizujeme dni otvorených dverí. Konkrétne dni a časy nájdete tu.

15. 05. 2023Praha-Smíchov
18. 05. 2023Bratislava
26. 06. 2023Praha-Troja
01. 06. 2023Znojmo

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.