Forma štúdia
Praha Bratislava

Prečo študovať toto zameranie?

Dozviete sa, ako plánovať a realizovať obchodnú politiku firmy, plánovať a riadiť marketingovú stratégiu a marketingové nástroje v medzinárodnom prostredí. Získate prehľad o riadení vzťahov s klientmi, médiami, miestnou komunitou v destinácii cestovného ruchu, či vzťahu s externými dodávateľmi. Naučíte sa, ako viesť obchodné rokovania, ako pripraviť zmluvy s partnermi, ako riadiť predajný a marketingový tím, ale aj ako riadiť rozpočet, reportovať výsledky a získať spätnú väzbu.

S uvedenou výbavou získate vysoký rating na trhu práce, a to najmä pre pozície v službách cestovného ruchu (ubytovanie, kúpeľné služby, cestovné kancelárie, gastronomické služby, dopravné služby a ďalšie), ale aj v nadväzujúcich odvetviach (napr. kultúrne služby, zábavné služby).

Profil absolventa

Kde sa môže absolvent zamerania uplatniť?

Profilové predmety

Medzinárodné obchodné rokovaniaHotel, spa a wellness managementAktuálne trendy v riadení PRRiadenie nástrojov digitálneho marketinguKreativita a jej kultúrne odlišnosti

Uplatnenie absolventa

Sales and marketing managerProduct managerPR managerEvent managerPoradca v cestovnom ruchu

Výhody štúdia na UCP

Individuálny prístup

Naši študenti sú pre nás partnermi a nie len čísla v zozname

Koniec bifľovania

U nás získate reálne zručnosti a skúsenosti z praxe

Prvotriedni vyučujúci

Budú vás učiť špičkoví manažéri, marketéri alebo podnikatelia

Možnosť práce v študentskej agentúre

Vybraní študenti budú môcť pracovať na reálnych zákazkách už počas štúdia

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Stáže už počas štúdia

Možnosť stáže v domácich a medzinárodných inštitúciách

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Princípy riadenia štátu a ústavný politický systém ČR/SR
Zimný Vybrané kapitoly z managementu
Zimný Vybrané kapitoly z marketingu
Zimný Ekonomika podniku
Zimný Verejný sektor a jeho fungovanie
Zimný Anglický jazyk I
Semester Názov predmetu
Letný Ekonómia a ekonomika
Letný Integrovaná marketingová komunikácia
Letný Medzinárodný strategický marketing
Letný Management ekonomiky a financií
Letný Anglický jazyk II
Semester Názov predmetu
Zimný ICT a informačné systémy
Zimný Riadenie ľudských zdrojov
Zimný Medzinárodné obchodné jednania
Zimný Anglický jazyk III
Zimný Medzinárodný cestovný ruch
Zimný Marketingový management destinácií
Zimný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Letný Kvantitatívne metódy a analýzy
Letný Marketingový výskum
Letný Anglický jazyk IV
Letný Hotel, spa a wellness management
Letný Riadenie hotelovej prevádzky
Letný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Zimný Seminár k bakalárskej práci
Zimný Anglický jazyk V
Zimný Marketingová stratégia destinácie
Zimný Riadenie tvorby produktu
Zimný Finančné riadenie hotela a kúpeľných zariadení
Zimný Voliteľný predmet
Zimný Voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Letný Odborná prax

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Petra

UCP som si vybrala už pre bakalárske štúdium, predovšetkým kvôli odboru PR. Na škole sa mi tak zapáčilo, že som sa tu rozhodla pokračovať aj v štúdiu magistra. Najsilnejšou stránkou školy je určite individuálny prístup k študentom.

Lukáš

Moja práca je časovo náročná, pretože si nevyberám kedy a kde sa budem musieť zúčastniť medzinárodného cvičenia. Avšak vďaka fantastickému prístupu vyučujúcich, ktorí sa vždy snažia prispôsobiť rozvrh a skúškové požiadavkám diaľkových študentov, nemám žiadny problém stíhať prácu a zároveň sa vzdelávať.

Bohdan

Čo ma určite milo prekvapilo a myslím si, že je to najsilnejšou stránkou UCP je zakomponovanie teórie do praxe. Ďalšou mojou dôležitou podmienkou na školu je silný a spolupracujúci kolektív. Túto podmienku škola určite spĺňa.

Vybraní partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
University College Prague

University College Prague

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! V každom meste pravidelne organizujeme dni otvorených dverí. Konkrétne dni a časy nájdete tu.

Indiv. termínPraha
15. 8. 2024Bratislava
Indiv. termínZnojmo

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.