Forma štúdia
Praha Znojmo

Prečo študovať toto zameranie?

Toto zameranie umožní študentovi sa viac venovať vlastnej technike vedenia účtovníctva, zamerať sa na metodiku účtovníctva a samostatne navrhovať vhodné postupy účtovania zásadných hospodárskych operácií v súvislosti so vznikom obchodných korporácií, ich obchodného alebo výrobného procesu, nadobúdania a scudzovania majetku vrátane podielov spoločníkov a dobrovoľné alebo nútené zrušenie obchodnej korporácie. Študent dokáže využiť všetky účtovné metódy tak, aby účtovná závierka podávala verný a poctivý obraz o činnosti účtovnej jednotky. Dokáže tiež vykonať daňovú analýzu a optimalizovať daňové povinnosti fyzických aj právnických osôb.

Profil absolventa

Kde sa môže absolvent zamerania uplatniť?

Profilové predmety

Účtovné a daňové špecifiká s.r.o.Finančné účtovníctvo IIAplikácia daňovej sústavy v praxiVyužitie počítačov v účtovníctve

Uplatnenie absolventa

Vo vyššom manažmente podnikateľských a nepodnikateľských subjektochDaňový poradcaFinančný a obchodný zástupca firiem

Výhody štúdia na UCP

Vyučující z praxe

Budú vás učiť prevažne experti z praxe

Kvalitní partneri

Možnosť stáží v prestížnych firmách ako APOGEO Group, BDO C.A. a mnoho iných

Dlhoročná tradícia

Viac ako 15 rokov poskytujeme kvalitné vzdelanie v oblasti účtovníctva a financií

Perspektíva

Absolventi ekonomických smerov patria k nadpriemerne honorovaným odborníkom

Unikátny program

Sme jedna z mála súkromných VŠ, ktorá ponúka štúdium financií a účtovníctva

Erasmus+

Možnosť vycestovania do desiatok krajín

Orientačný študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Makroekonómia
Zimný Matematika
Zimný Základy účtovníctva
Zimný Marketing
Zimný Základy informatiky
Zimný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Letný Mikroekonómia
Letný Štatistika
Letný Finančné účtovníctvo I
Letný Management
Letný Základy práva
Letný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Zimný Finančná matematika
Zimný Podniková ekonomika
Zimný Finančné účtovníctvo II
Zimný Financie podniku
Zimný Cudzí jazyk – prvý
Semester Názov predmetu
Letný Účtovné a daňové špecifiká s.r.o.
Letný Manažérske účtovníctvo
Letný Manažérske financie
Letný Dane I
Letný Cudzí jazyk – prvý
Letný Písanie odborných prác
Semester Názov predmetu
Zimný Odborná prax
Semester Názov predmetu
Letný Finančná analýza
Letný Dane II
Letný Odovzdanie bakalárskej práce
Semester Názov predmetu
Daňová evidencia a účtovníctvo individuálneho podnikateľa
Aplikácia daňovej sústavy v praxi
Účtovníctvo verejného sektora
Využitie počítačov v účtovníctve
Audit účtovnej závierky
Právo v podnikaní
Semester Názov predmetu
Poisťovníctvo
Riadenie rizík a vnútorný audit
Základy IFRS

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Petra

Na škole oceňujem bezproblémovú komunikáciu so všetkými vyučujúcimi. Ústretnosť a individuálny prístup k študentom tvoria tiež príjemnú atmosféru na štúdium. Za najväčšiu prednosť školy považujem výučbu, ktorá je vedená odborníkmi s mnohoročnými skúsenosťami z praxe.

Anežka

Na našej škole nie ste len číslom, ale osobou ktorú si vyučujúci pamätajú a snažia sa ju aj v ťažších chvíľach podporiť.

Lukáš

Štúdium mi dalo nielen cenné a užitočné znalosti z oblasti účtovníctva a daní, ale aj skvelú jazykovú výbavu, s ktorou sa mi podarilo nájsť uplatnenie v odbore aj v zahraničí. Štúdium na našej škole je skrátka zárukou kvality.

Vybraní partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú prihlášku na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné.

Prihláška
University College Prague

University College Prague

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá! V každom meste pravidelne organizujeme dni otvorených dverí. Konkrétne dni a časy nájdete tu.

26. 4. 2024 - 15:00Praha
18. 4. 2024Bratislava
Indiv. termínZnojmo

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.