Projekt AMBASÁDA

Tento dvousemestrální projekt vede Mgr. Hana Zmeková, MBA, která patří k předním protokolistům v České republice. V každém semestru se projekt AMBASÁDA věnuje jedné oblasti z diplomacie a mezinárodních vztahů, k níž je pozváno několik expertů z praxe. Díky tomuto projektu se studenti mohli setkat například s Věrou Jeřábkovou (ředitelkou Diplomatické akademie MZV ČR), Milošem Vystrčilem (předsedou Senátu Parlamentu ČR), Zuzanou Čaputovou (prezidentkou SR), Bohuslavem Sobotkou (bývalým předsedou vlády ČR) a s dalšími významnými hosty. Na konci tohoto projektu dostanou všichni účastníci i diplom o absolvování.

Projekt BEZPEČNOST

Jedná se o dvousemestrální projekt pod záštitou gen. Ing. Andora Šándora (v zál.) a studenti se dozví mnoho užitečných informací o současných konfliktech a také získají dobrý přehled o vlivu bezpečnostní sféry na mezinárodní dění. Během tohoto projektu se studenti setkají s významnými generály, analytiky či velvyslanci.

PR v praxi

Ve spolupráci s Asociací public relations (APRA) funguje na UCP projekt PR v praxi. Během tohoto jednosemestrálního projektu se studenti seznamují s tím, jak vypadá práce v PR agentuře a co obnáší příprava konkrétního projektu. Lektoři z řad členských agentur APRA vedou menší skupiny studentů a připravují je na závěrečnou práci. Díky této spolupráci mohou studenti aplikovat své teoretické znalosti přímo do praxe. Do tohoto projektu jsou zatím zapojeni pouze studenti z pražské pobočky UCP.

Marketing Management Matrix

Dvousemestrální program určený pro všechny, kdo se chtějí orientovat v inspirujícím světě obchodu, podnikání, unikátních společností, mezinárodního turismu nebo digitálního marketingu. Program na zimní semestr se zaměřuje na mezinárodní podnikání a marketing, zahrnuje dvě mezinárodní konference a jednu třídenní exkurzi na Jižní Moravu. Můžete se tak potkat s majiteli a řediteli cestovních kanceláří, leteckých společností, luxusních hotelů nebo exkluzivních restaurací. Po novém roce přijdou další hosté z oblasti marketingu a komunikace, managementu a mezinárodního obchodu. Letní část zahrnuje i aktivity zaměřené na Váš osobní rozvoj a rozvoj dovedností. Za účast na Marketing Management Matrix budete odměněni certifikátem o absolvování.

Projekt VR - Procesní simulátor hotelu

Během výuky na UCP jsou využívány různé moderní metody a nástroje umožňující účinnější procesy získávání potřebných vědomostí a dovedností, a to atraktivní i hravou formou. Dobrým příkladem je aplikace vlastního procesního simulátoru hotelu, což je v podstatě počítačová manažerská hra, ve které její účastníci získávají vědomosti a dovednosti marketingového a obchodního řízení hotelu. Studenti se zde ocitají v rolích manažerů hotelů soutěžících na různých typech virtuálních hotelových trhů o přízeň potenciálních hostů. Studenti mají jedinečnou možnost vyzkoušet si ve virtuální realitě různé situace a důsledky svých rozhodnutí, a to ještě předtím, než se s těmito situacemi a možnými následky svých rozhodnutí setkají v praxi.

Přednášky od expertů z Českého olympijského výboru

V rámci sportovní diplomacie mají studenti možnost účastnit se přednášek přímo od expertů z Českého olympijského výboru. Díky tomu získají studenti znalosti o tom, jaké nástroje, druhy a formy sportovní diplomacie existují, jaké funkce plní Mezinárodní a Český olympijský výbor, či význam pořádání sportovních akcí a jejich přínos pro zvyšování atraktivity země.