Oddělení výzkumu vzniklo v září roku 2011 transformací z Výzkumného centra, které působilo na VŠH v letech 2005-2011. Cílem tohoto oddělení je podpora existující i stále se rozvíjející vědecké a výzkumné činnosti v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu. Smyslem pracoviště, které navazuje na zkušenosti vědecko-výzkumné práce významných univerzit např. na Slovensku, v Rusku, Německu či ve Švýcarsku, je přispět k vyplnění dosavadní mezery v tomto oboru.

Oddělení výzkumu plní především funkce:

  • informační (pořádání konferencí a seminářů, vyhlášení veřejných soutěží na podporu vědeckých projektů),
  • evidenční (evidence vědeckých grantů a projektů, tvůrčí činnosti),
  • poradenskou (podávaní vědeckých grantů a projektů),
  • kontaktní.

Oddělení výzkumu je také kontaktním místem pro spolupráci se státními institucemi (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism), orgány veřejné správy na regionální, krajské, oblastní a místní úrovni, podnikatelskou sférou a organizacemi podílejícími se na službách v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii.

Oddělení řídí prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Přehled vedoucích představitelů Výzkumného centra/Oddělení výzkumu

2005-2008: Ing. Antonín Franke, CSc., vedoucí 2008-2009: Ing. Karel Nejdl, CSc., ředitel 2009-2010: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., ředitel 2010-2012: doc. Ing. Josef Vlček, CSc., prorektor pro výzkum od září 2012-dosud: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí

Kontakty

Prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. han@vsh.cz
Referentka pro výzkum a rozvoj Ing. Barbora Komínková kominkova@vsh.cz