Učitel naživo, Univerzita třetího věku

Pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit znalosti, avšak nemají zájem o bakalářské nebo magisterské studium nabízí VŠMVV dva druhy celoživotního vzdělání – Učitele naživo a Univerzitu třetího věku. V současnosti je možné se zapojit do celoživotního vzdělávání pouze na pražské pobočce.

Učitel naživo

Učitel naživo je dvouletý program pro budoucí učitele (tzv. pedagogické minimum), který realizuje Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha spolu s Učitelem naživo, z.ú. a za podpory několika finančních partnerů.

Jde o program celoživotního vzdělávání, který je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole, získali titul Mgr./Ing. (nepedagogického směru) a chtějí učit předmět/y podle své odbornosti, ale chybí jim potřebné pedagogické vzdělání.

Součástí programu je 280 hodin praxe a 320 hodin výcviku.

Více informací

Univerzita třetího věku (U3V)

Jde o soubor programů celoživotního vzdělávání zaměřených na vzdělávání osob v post-produktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, znalostí a dovedností osobám v seniorském věku. Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní U3V také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě.

Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitou. Absolventům programu U3V vydá Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha osvědčení, jehož předání probíhá v kapli Sacre Coeur na Praze 5.