Nové trendy vývoje veřejné správy

Od AR 2020/2021 má VŠMVV dva nově akreditované vzdělávací kurzy Ministerstvem vnitra, jejichž cílem je rozšířit znalosti nejen úředníků územních samosprávných celků o spolupráci ČR s Evropskou unii a také o výkonu veřejné moci v českém a evropském administrativním prostoru. Kurzy celoživotního vzdělání jsou určeny nejen úředníkům ve vedoucích pozicích, ale všem, kdo si chtějí rozšiřovat obzor a orientovat se v nových trendech vývoje veřejné správy. Můžou být využity i v rámci plnění opatření 4.1.1. Koncepce klientsky orientované veřejné správy v rámci systematického vzdělávání zastupitelů.

Více informací