Ing. Jan Mládek, CSc.

Assistant Professor

Ing. Jan Mládek, CSc.

Jan Mládek is an important Czech economist and politician (born June 1, 1960 in Jindřichův Hradec). In 1983, he graduated from the Faculty of Management of the University of Economics in Prague. In 1985-1990 he was an internal aspirant of the Prognostic Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences. In 1986-1989 he studied mathematical statistics at the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University, he did not finish his studies.

In the 1990s he worked for the Privatization Project of the Central European University Budapest / Prague. He focused on the transformation and privatization of post-communist Central European countries. He also worked in the state administration in 1991-1992 as the Deputy Federal Minister of Economy of the CSFR and in 1999-2001 as the Deputy Minister of Finance of the Czech Republic. He was a member of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic from 2002 to 2005 and again from 2013 to 2017. He was also a member of the Government of the Czech Republic twice: for the first time in 2005 to 2006 Minister of Agriculture.

He is currently Director of the Czech Institute of Applied Economics and is involved in Fontes Rerum, a cooperative for economic, political and social studies.

Publications

He has published a number of articles on economic topics in Political Economy, the Economic-Mathematical Horizon, the Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas (Germany), the British Review of Economic Issues (UK), the OECD (France), the Journal of East-West Business (USA) ) and elsewhere.

Mládek, J. (1985): Ekonometrická analýza trhu alkoholických nápojů v ČSSR 1960–1984. Ekonomicko-matematický obzor 21, č. 4, str. 429–443

Mládek, J. (1987): Shortage – the Barrier of Modeling Consumption in Centrally Planned Economy. Ekonomicko-matematický obzor 23, č. 2, str. 156–170

Mládek, J. (1988): Globální rovnováha na vnitřním trhu. Politická ekonomie 36, No. 9, str. 971–980

Mládek, J. (1989): Selected Problems of Modeling Consumption in a CPE: the Case of Czechoslovakia 1955–1986. Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas 13, č. 2, Mnichov, str. 195–205

Delpeuch, J-L., Mládek, J. (1992): Potřeba definovat konkrétní odpovědnost. Hospodářské noviny 36, č. 107, 3. 6. 1992

Mládek, J. (1992): Některé otevřené problémy ekonomické transformace ČSFR. Revue obchodu, průmyslu a hospodářství 17, č. 7, strana 3

Mládek, J. (1993): The Different Paths of Privatization (Czechoslovakia 1990 – ?) in: Earle, J.; Frydman, R.; Rapacyznski, A. (eds.): Privatization in the Transition to a Market Economy; Pinter Publishers, Londýn, Velká Británie, 1993, str. 121–146

Hashi I., Mládek, J. (1993): Voucher Privatization, Investment Funds and Corporate Governance in Czechoslovakia, British Review of Economic Issues 15, č. 37, říjen 1993, str. 67–96

Mládek, J. (1994): Voucher Privatization in the Czech Republic and Slovakia, in: Mass Privatization – An Initial Assessment, OECD, Paříž, 1994

Mládek, J. (1994): Czech Privatization Process: Time for Corporate Governance, Forschungsbericht 9410, Ludwig Boltzmann Institut, Německo, 18 stran

Dlouhý, V., Mládek, J. (1994): Privatization and Corporate Control in the Czech Republic, Economic Policy, Lundy, prosinec 1994, str. 155–170

Machovec, K., Mládek, J. (1997): Ve sporu o důchody jde o zodpovědnost. MF DNES, strana 13

Jansta, M., Machovec, K., Mládek, J. (1997): Důvěru v kapitalismus bude muset obnovit ČSSD. MF DNES, strana 13

Mládek, J. (1997): Nemohoucnost v proexportní politice. Hospodářské noviny, strana 9

Mládek, J. (1997): Český kapitálový trh potřebuje koncentraci obchodování. Hospodářské noviny

Jansta, M., Mládek, J. (1997): Kde se stala chyba II. – Opoziční pohled na příčiny ekonomických problémů. RESPEKT, strana 6

Mládek, J. (1997): Is Czech Voucher Privatization a Success? Transitions, str. 92–95

Mejstřík, M., Mládek, J. (1997): The Privatization Process in East-Central Europe – Evolutionary Process. Kluwer Academic Publishers, USA

Hashi, I., Mládek, J. (2000): Fiscal and Regulatory Impediments to the Entry of New Firms in Five TR, Journal of East-West Business, Haworth Press, Binghamton NY, USA, str. 59–94

Mládek, J. (2001): Hospodářský růst a veřejné rozpočty, Trend č. 3, ročník 8, červenec 2001

Mládek, J. (2001): Národní kapitalismus v Čechách a co sním dál? Respekt, 10. 9. 2001

Mládek, J. (2002): Kupónová privatizace: politický úspěch, ekonomické selhání, sborník Centra pro ekonomiku a politiku

Mládek, J. (2003): Kdo neodjel, volil komunisty, Respekt 28. 1. 2003, str. 8

Mládek, J. (2003): Kousnutí do kyselého jablka, Literární noviny, červenec 2003

Mládek, J. (2003): Reforma veřejných financí: těžká zkouška pro ČSSD, Trend č. 5, ročník 10, říjen 2003, str. 9

Mládek, J. (2004): Nalejme si čistého vína aneb o hospodářské politice ČR v 21. století, Trend č. 4, ročník 11, strana 3

Mládek, J. (2005): Rovná daň – pohled domácí – český, Právo, 21. 5. 2005, strana 23

Mládek, J. (2006): Budoucnost českého venkova je EAFRD, Právo, 31. 1. 2006, strana 13

Mládek, J. (2007): Přijměme euro už v roce 2012, Hospodářské noviny 22. 2. 2007