Bankové údaje slovenskej pobočky UCP:
 • University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., organizačná zložka
 • Pribinova 25, 811 09 Bratislava (Tower 115)
 • IČO: 54 999 065
 • IBAN: SK96 8330 0000 0025 0239 9030
 • SWIFT Code: FIOZSKBAXXX
 • Variabilný symbol (pre platby školného): Univerzitné číslo osoby (UČO) alebo rodné číslo študenta

Bankové údaje českej pobočky UCP:
 • University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. 
 • Svídnická 506/1, Troja (Praha 8), 181 00 Praha
 • IČO: 25619161
 • Číslo účtu: 9256870297/0100
 • IBAN: CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)
 • SWIFT Code: KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)
 • Variabilný symbol (pre platby školného): Univerzitné číslo osoby (UČO) alebo rodné číslo študenta