Škola, kde vyučujú odborníci z praxe.

U nás nenájdete učiteľov, ktorí celý život presedeli za katedrou a svoje zručnosti získali len z knižiek. Erudovaní odborníci ako emeritný diplomat prof. PhDr. Eduard Gombár CSc., bývalá generálna riaditeľka CzechTourism doc. Ing. Monika Palatková Ph.D. alebo generálna riaditeľka najväčšieho aquaparku v strednej Európe Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA sú zárukou toho, že v kvalite výučby nerobíme kompromisy. Navyše k nám každé dva až tri týždne prichádzajú prednášať externí odborníci. Vďaka tomu sa naši študenti mohli stretnúť s osobnosťami ako Václav Moravec, Ján Mühlfeit, Jitka Pšejová, Ondřej Novotný a mnohými ďalšími.

Škola, ktorá preferuje kvalitu pred kvantitou.

Mnoho študentov je prekvapených, keď zistí, že výučba prebieha v skupinách často menších ako bola ich stredoškolská trieda. Vďaka tomu každý z našich vyučujúcich pozná svojich študentov po mene a vníma ich ako osobnosti, nie čísla v indexe. V prípade potreby nie je problém si  taktiež dohodnúť individuálne konzultačné hodiny, prípadne rozhovor cez Skype alebo Google Meets z pohodlia domova.

Škola, ktorá má najbližšie k svetovým univerzitám.

Vďaka tomu, že vedenie školy majú na starosti ľudia s titulmi z inštitúcií ako je Cambridge University, London School of Economics (LSE), University College London (UCL) alebo Maastricht University, sa nebojíme povedať, že zo všetkých vysokých škôl v Českej republike a na Slovensku sa práve my dokážeme spôsobom výučby najviac priblížiť týmto elitným školám. To znamená málo bifľovania a veľa reálnych vedomostí.

Škola, kde sú skúsenosti s praxou neoddeliteľnou súčasťou štúdia.

Okrem možnosti stáží v našich partnerských inštitúciách máme pre našich študentov pripravených aj niekoľko unikátnych projektov. Pre študentov, ktorí si chcú rozšíriť obzory v diplomacii a v medzinárodných vzťahoch, je pripravený úspešný projekt AMBASÁDA. V rámci tohto dvojsemestrálneho projektu sa od pracovníkov v diplomacii, ministrov a iných ľudí z odboru dozvedia študenti všetko o fungovaní diplomacie a ambasád. V druhom unikátnom projekte BEZPEČNOSŤ priblížia našim študentom generáli, veľvyslanci či analytici vplyv bezpečnostných hrozieb na medzinárodné vzťahy. Študenti programu Medzinárodného manažmentu a marketingu (Bc.) majú povinnú odbornú celosemestrálnu prax v 6. semestri štúdia, ktorú môžu absolvovať u našich partnerov. Vďaka tomu po 2,5 rokoch štúdia budú mať možnosť aplikovať teoretické znalosti do profesijnej sféry. Navyše študenti Hotelierstva, cestovného ruchu a marketingu môžu získavať skúsenosti u našich partnerov ako napríklad CPI Hotels, Regata Čechy či Aquapalace Praha a mnohé z týchto stáží sú aj platené.