Kariéra

Absolventi UCP si bez problémov nájdu prácu vo svojom odbore.

Osobný prístup

Pre nás ste osobnosti, a nie čísla v zozname.

Komunita

Všetci absolventi sú vždy vítaní na všetkých akciách UCP.

 • Bakalárske štúdium - Prezenčná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme.

  Všetky študijné programy 29 000 Kč Za semester
  Špecializácia hotelierstvo 34 000 Kč za semester
  Program hospitality management 40 500 Kč Za semester

  Bakalárske štúdium - Kombinovaná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme.

  Všetky študijné programy 28 000 Kč Za semester

  Magisterské štúdium - Prezenčná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme.

  Všetky študijné programy 29 500 Kč Za semester
  Špecializácia management hotelierstvo a kúpeľníctvo 34 000 Kč Za semester

  Magisterské štúdium - Kombinovaná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme.

  Všetky programy a špecializácie 28 500 Kč Za semester

  ŠKOLNÉ

  Platba školného

  Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov. Školné za akademický rok sa dá rozdeliť do dvoch splátok. Vo výnimočných prípadoch je možné ho rozdeliť aj do viacerých splátok. Pri platbe zo zahraničia použite IBAN.

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pre platby zo zahraničia)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

  Variabilný symbol: UČO* alebo rodné číslo uchádzača

  Konštatný symbol: 0308

  Banka: Komerční banka

 • Bakalárske štúdium - Prezenčná forma

  Bakalárske štúdium trvá tri roky. Uvedené školné je za jeden semester a platí od akademického roka 2023/24. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Účtovníctvo a finančné riadenie podniku 21 000Kč Za semester

  Bakalárske štúdium - Kombinovaná forma

  Bakalárske štúdium trvá tri roky. Uvedené školné je za jeden semester a platí od akademického roka 2023/24. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Účtovníctvo a finančné riadenie podniku 21 000Kč Za semester

  ŠKOLNÉ

  Platba školného

  Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov. Školné za akademický rok sa dá rozdeliť do dvoch splátok. Vo výnimočných prípadoch je možné ho rozdeliť aj do viacerých splátok. Pri platbe zo zahraničia použite IBAN.

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pre platby zo zahraničia)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

  Variabilný symbol:UČO* alebo rodné číslo uchádzača

  Konštatný symbol:0308

  Banka:Komerční banka

 • Bakalárske štúdium - Prezenčná forma

  Bakalárske štúdium trvá tri roky. Uvedené školné je platné od akademického roka 2023/24.

  1. ročník 2250€ Jedna platba Pri rozložení platby školného na dva semestre sa uhrádza 2x 1250€.
  2. ročník 2310€ Jedna platba Pri rozložení platby školného na dva semestre sa uhrádza 2x 1155€.
  3. ročník 2310€ Jedna platba Pri rozložení platby školného na dva semestre sa uhrádza 2x 1155€.

  Bakalárske štúdium - Kombinovaná forma

  Bakalárske štúdium trvá tri roky. Uvedené školné je platné od akademického roka 2023/24.

  1. ročník 2150€ Jedna platba Pri rozložení platby školného na dva semestre sa uhrádza 2x 1250€.
  2. ročník 2198€ Jedna platba Pri rozložení platby školného na dva semestre sa uhrádza 2x 1099€.
  3. ročník 1978€ Jedna platba Pri rozložení platby školného na dva semestre sa uhrádza 2x 989€.

  Magisterské štúdium - Prezenčná forma

  Magisterské štúdium trvá dva roky. Uvedené školné je platné od akademického roka 2023/24.

  1. ročník 2250€ Jedna platba Pri rozložení platby školného na dva semestre sa uhrádza 2x 1250€.
  2. ročník 2310€ Jedna platba Pri rozložení platby školného na dva semestre sa uhrádza 2x 1155€.

  Magisterské štúdium - Kombinovaná forma

  Magisterské štúdium trvá dva roky. Uvedené školné je platné od akademického roka 2023/24.

  1. ročník 2150€ Jedna platba Pri rozložení platby školného na dva semestre sa uhrádza 2x 1250€.
  2. ročník 2198€ Jedna platba Pri rozložení platby školného na dva semestre sa uhrádza 2x 1099€.

  Školné

  Platba školného

  Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov. Školné za akademický rok sa dá rozdeliť do dvoch splátok. Vo výnimočných prípadoch je možné ho rozdeliť aj do viacerých splátok.

  IBAN:SK96 8330 0000 0025 0239 9030

  BIC:FIOZSKBAXXX

  Variabilný symbol: UČO* alebo rodné číslo uchádzača

  Banka Fio Banka