Kariéra

Absolventi UCP si bez problémov nájdu prácu vo svojom odbore.

Osobný prístup

Pre nás ste osobnosti, a nie čísla v zozname.

Komunita

Všetci absolventi sú vždy vítaní na všetkých akciách UCP.

 • Bakalárske štúdium - Prezenčná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Všetky študijné programy 30 900 Kč Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 31 900 Kč za semester.
  Špecializácia hotelierstvo 35 900 Kč Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 36 900 Kč za semester.
  Program hospitality management 43 500 Kč Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 44 500 Kč za semester.

  Bakalárske štúdium - Kombinovaná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Všetky študijné programy 29 900 Kč Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 30 900 Kč za semester.

  Magisterské štúdium - Prezenčná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Všetky študijné programy 31 900 Kč Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 32 900 Kč za semester.
  Špecializácia management hotelierstvo a kúpeľníctvo 35 900 Kč Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 36 900 Kč za semester.

  Magisterské štúdium - Kombinovaná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Všetky programy a špecializácie 30 900 Kč Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 31 900 Kč za semester.

  ŠKOLNÉ

  Platba školného

  Splatnosť školného je uvedená v zmluve o štúdiu. V prípade potreby je možné rozdeliť výšku školného na viac splátok. Žiadosť o splátkový kalendár sa podáva pred začiatkom akademického roka.

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pre platby zo zahraničia)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

  Variabilný symbol: UČO* alebo rodné číslo uchádzača

  Konštatný symbol: 0308

  Banka: Komerční banka

 • Bakalárske štúdium - Prezenčná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Účtovníctvo a finančné riadenie podniku 30 900 Kč Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 31 900 Kč za semester.

  Bakalárske štúdium - Kombinovaná forma

  Bakalárske štúdium trvá tri roky. Uvedené školné je za jeden semester a platí od akademického roka 2023/24. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Účtovníctvo a finančné riadenie podniku 29 900 Kč Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 30 900 Kč za semester.

  ŠKOLNÉ

  Platba školného

  Splatnosť školného je uvedená v zmluve o štúdiu. V prípade potreby je možné rozdeliť výšku školného na viac splátok. Žiadosť o splátkový kalendár sa podáva pred začiatkom akademického roka.

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pre platby zo zahraničia)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

  Variabilný symbol:UČO* alebo rodné číslo uchádzača

  Konštatný symbol:0308

  Banka:Komerční banka

 • Bakalárske štúdium - Prezenčná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Všetky študijné programy 1199€ Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 1250€ za semester.

  Bakalárske štúdium - Kombinovaná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Všetky študijné programy 1149€ Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 1200€ za semester.
  Špecializácia hotelierstvo 1199€ Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 1250€ za semester.

  Magisterské štúdium - Prezenčná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Všetky študijné programy 1199€ Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 1250€ za semester.

  Magisterské štúdium - Kombinovaná forma

  Uvedené školné je platné pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka. Súčasní študenti majú aktuálnu výšku školného uvedenú v informačnom systéme. Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov.

  Všetky študijné programy 1149€ Za semester pri ročnej platbe Pri semestrálnej platbe je výška školného 1200€ za semester.

  Školné

  Platba školného

  Splatnosť školného je uvedená v zmluve o štúdiu. V prípade potreby je možné rozdeliť výšku školného na viac splátok. Žiadosť o splátkový kalendár sa podáva pred začiatkom akademického roka.

  IBAN:SK96 8330 0000 0025 0239 9030

  BIC:FIOZSKBAXXX

  Variabilný symbol: UČO* alebo rodné číslo uchádzača

  Banka Fio Banka