Kariéra

Absolventi UCP si bez problémů najdou práci ve svém oboru.

Osobní přístup

Pro nás jste osobnosti, a ne číslem v seznamu.

Komunita

Všichni absolventi jsou vždy vítáni na všech akcích UCP.

 • Bakalářské studium - Prezenční forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  SPECIALIZACE HOTELNICTVÍ 32 500 Kč ZA SEMESTR
  SPECIALIZACE CESTOVNÍ RUCH 23 500 Kč Za semestr
  SPECIALIZACE MARKETING VE SLUŽBÁCH 23 500 Kč Za semestr
  ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU 22 500 Kč Za semestr
  HOSPITALITY MANAGEMENT 39 500 Kč Za semestr
  Ostatní studijní programy 27.500Kč za semestr

  Bakalářské studium - Kombinovaná forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  SPECIALIZACE HOTELNICTVÍ 22 500 Kč ZA SEMESTR
  SPECIALIZACE CESTOVNÍ RUCH 22 500 Kč ZA SEMESTR
  SPECIALIZACE MARKETING VE SLUŽBÁCH 22 500 Kč ZA SEMESTR
  ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU 22 500 Kč ZA SEMESTR
  ostatní studijní programy 26 000 Kč ZA SEMESTR

  Magisterské studium - Prezenční forma

  Magisterské studium trvá dva roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  SPECIALIZACE MANAGEMENT HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ 32 500 Kč ZA SEMESTR
  SPECIALIZACE MANAGEMENT DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 27 500 Kč ZA SEMESTR
  SPECIALIZACE MARKETINGOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU A HOTELNICTVÍ 27 500 Kč ZA SEMESTR
  ostatní studijní programy 29 500 Kč za semestr

  Magisterské studium - Kombinovaná forma

  Magisterské studium trvá dva roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Všechny programy a specializace 27 500 Kč Za semestr

 • Bakalářské studium - Prezenční forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU 18 500 Kč ZA SEMESTR

  Bakalářské studium - Kombinovaná forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU 18 500 Kč za semestr

  Školné

  Platba školného

  Splatnost školného je ve dvou stejných splátkách vždy k počátku semestru (první při podepsání smlouvy o studiu, druhá k počátku druhého semestru, u vyšších ročníků vždy před zahájením výuky v příslušném semestru) bankovním převodem na účet VŠHE vedený u Komerční banky, a.s.

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)

  Variabilní symbol:UČO* nebo rodné číslo uchazeče

  Konstantní symbol:0308

  Banka:Komerční banka

 • Bakalářské studium - Prezenční forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Mezinárodní vztahy a diplomacie 1050€ ZA SEMESTR
  Mezinárodní management a marketing 1050€ ZA SEMESTR

  Bakalářské studium - Kombinovaná forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Mezinárodní vztahy a diplomacie 999€ za semestr
  Mezinárodní management a marketing 999€ za semestr

  Magisterské studium - Prezenční forma

  Magisterské studium trvá dva roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Mezinárodní a diplomatická studia 1050€ ZA SEMESTR PREZENČNĚ

  Magisterské studium - Kombinovaná forma

  Magisterské studium trvá dva roky. Uvedené školné je za jeden semestr a platí od akademického roku 2022/23. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.

  Mezinárodní a diplomatická studia 999€ za semestr

  Školné

  Platba školného

  Akademický rok se skládá ze dvou semestrů. Školné za akademický rok se dá rozdělit do dvou splátek. Ve výjimečných případech je možné ho rozdělit i do několika splátek.

  IBAN:SK96 8330 0000 0025 0239 9030

  BIC:FIOZSKBAXXX

  Variabilní symbol Rodné číslo studenta nebo IČ studenta ze systému UIS

  Banka Fio banka