Kariéra

Absolventi UCP si bez problémů najdou práci ve svém oboru.

Osobní přístup

Pro nás jste osobnosti, a ne číslem v seznamu.

Komunita

Všichni absolventi jsou vždy vítáni na všech akcích UCP.

 • Bakalářské studium - Prezenční forma

  Uvedené školné je platné pro studenty nastupující do 1. ročníku. Současní studenti mají aktuální výši školného uvedenou v informačním systému.

  Všechny studijní programy 29 000 Kč Za semestr
  SPECIALIZACE HOTELNICTVÍ 34 000 Kč ZA SEMESTR
  Hospitality Management 40 500 Kč Za semestr

  Bakalářské studium - Kombinovaná forma

  Uvedené školné je platné pro studenty nastupující do 1. ročníku. Současní studenti mají aktuální výši školného uvedenou v informačním systému.

  Všechny studijní programy 28 000 Kč ZA SEMESTR

  Magisterské studium - Prezenční forma

  Uvedené školné je platné pro studenty nastupující do 1. ročníku. Současní studenti mají aktuální výši školného uvedenou v informačním systému.

  Všechny studijní programy 29 500 Kč ZA SEMESTR
  SPECIALIZACE MANAGEMENT HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ 34 000 Kč ZA SEMESTR

  Magisterské studium - Kombinovaná forma

  Uvedené školné je platné pro studenty nastupující do 1. ročníku. Současní studenti mají aktuální výši školného uvedenou v informačním systému.

  Všechny studijní programy 28 500 Kč Za semestr

  Školné

  Platba školného

  Splatnost školného je ve dvou stejných splátkách vždy k počátku semestru (první při podepsání smlouvy o studiu, druhá k počátku druhého semestru, u vyšších ročníků vždy před zahájením výuky v příslušném semestru) bankovním převodem na účet UCP vedený u Komerční banky, a.s.

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)

  Variabilní symbol: UČO* nebo rodné číslo uchazeče

  Konstantní symbol: 0308

  Banka: Komerční banka

 • Bakalářské studium - Prezenční forma

  Uvedené školné je platné pro studenty nastupující do 1. ročníku. Současní studenti mají aktuální výši školného uvedenou v informačním systému.

  ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU 21 000 Kč ZA SEMESTR

  Bakalářské studium - Kombinovaná forma

  Uvedené školné je platné pro studenty nastupující do 1. ročníku. Současní studenti mají aktuální výši školného uvedenou v informačním systému.

  ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU 21 000 Kč za semestr

  Školné

  Platba školného

  Splatnost školného je ve dvou stejných splátkách vždy k počátku semestru (první při podepsání smlouvy o studiu, druhá k počátku druhého semestru, u vyšších ročníků vždy před zahájením výuky v příslušném semestru) bankovním převodem na účet UCP vedený u Komerční banky, a.s.

  Číslo účtu:9256870297/0100

  IBAN:CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)

  SWIFT code:KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)

  Variabilní symbol:UČO* nebo rodné číslo uchazeče

  Konstantní symbol:0308

  Banka:Komerční banka

 • Bakalářské studium - Prezenční forma

  Bakalárske štúdium trvá tři roky. Uvedené školné je platné od akademického roku 2023/24.

  1. ročník 2250€ Jedna platba Při rozložení platby školního za dva semestry se uhradí 2x 1250€.
  2. ročník 2310€ Jedna platba Při rozložení platby školního za dva semestry se uhradí 2x 1155€.
  3. ročník 2310€ Jedna platba Při rozložení platby školního za dva semestry se uhradí 2x 1155€.

  Bakalářské studium - Kombinovaná forma

  Bakalářské studium trvá tři roky. Uvedené školné je platné od akademického roku 2023/24.

  1. ročník 2150€ Jedna platba Při rozložení platby školného na dva semestry se hradí 2x 1250€.
  2. ročník 2198€ Jedna platba Při rozložení platby školného na dva semestry se hradí 2x 1099€.
  3. ročník 1978€ Jedna platba Při rozložení platby školného na dva semestry se hradí 2x 989€.

  Magisterské studium - Prezenční forma

  Magisterské studium trvá dva roky. Uvedené školné je platné od akademického roku 2023/24.

  1. ročník 2250€ Jedna platba Při rozložení platby školného na dva semestry se hradí 2x 1250 €.
  2. ročník 2310€ Jedna platba Při rozložení platby školného na dva semestry se hradí 2x 1155 €.

  Magisterské studium - Kombinovaná forma

  Magisterské studium trvá dva roky. Uvedené školné je platné od akademického roku 2023/24.

  1. ročník 2150€ Jedna platba Při rozložení platby školného na dva semestry se hradí 2x 1250 €.
  2. ročník 2198€ Jedna platba Při rozložení platby školného na dva semestry se hradí 2x 1099 €.

  Školné

  Platba školného

  Akademický rok se skládá ze dvou semestrů. Školné za akademický rok se dá rozdělit do dvou splátek. Ve výjimečných případech je možné ho rozdělit i do několika splátek.

  IBAN:SK96 8330 0000 0025 0239 9030

  BIC:FIOZSKBAXXX

  Variabilní symbol UČO* nebo rodné číslo uchazeče

  Banka Fio banka