1

Vyplňte a odešlete nezávaznou přihlášku ke studiu

Tento krok vám nezabere ani minutu. Po přijetí nezávazné registrace vám obratem zašleme oficiální přihlášku, jejíž vyplnění vám zabere přibližně 5 minut. V tomto kroku budete muset vyplnit náležitosti vyplývající ze zákona – například číslo občanského průkazu, nejvyšší dosažené vzdělání a jiné. Přijímací řízení na české studijní programy je bezplatné. 2. kolo přijímacího řízení do 31. 7. 2024.

2

Smlouva a pozvánka do školy

V rámci oficiální přihlášky má zájemce k dispozici ke stažení i smlouvu o studiu. Po podpisu smlouvy a jejím zaslání ať už v elektronické podobě nebo poštou, má každý uchazeč garantované místo na UCP v nadcházejícím akademickém roce. Následně Vás pozveme do školy, kde s Vámi probereme všechny potřebné záležitosti k úspěšnému nástupu na UCP. Absolventi zahraničních škol (neplatí pro studenty ze Slovenska) musí předložit nostrifikovaný doklad. Celý postup pro získání nostrifikace naleznete zde.

3

Zápis a začátek studia

Před začátkem studia je třeba uhradit školné do termínu, který je uveden ve smlouvě. Následně ještě absolvujete zápis a oficiálně se stanete členem akademické obce.

Máte čas? Poznejte nás ještě více

Přijďte na individuální prohlídku, nebo se zúčastněte Dne otevřených dveří

Osobní návštěva Den otevřených dveří