Knihovna spravuje  knihovní fondy v papírové i elektronické podobě a buduje je podle potřeb vzdělávacího programu, tj.  akreditovaných studijních oborů VŠMVV. Jedná se především o profilové obory: mezinárodní vztahy a diplomacie, marketing a management, veřejná správa, Public Relations, bezpečnost a obrana, sociologie, filosofie, politologie, ekonomie a ostatní společenské vědy. Knihovna VŠMVV slouží primárně studentům VŠMVV. Podrobné informace o knihovně naleznou uživatelé, kteří jsou oprávněni k absenčním výpůjčkám, na Moggis knihovna.

V Katalogu si lze vyhledáváním podle autora či názvu publikace (resp. tématu) ověřit, zda se požadovaný titul nachází v knihovním fondu VŠMVV. Součástí Katalogu je i čtenářské konto.

Otevírací doba knihovny (od 16. 05. 2022):

Pondělí
Úterý9:30 – 11:30
Středa9:30 – 11:30
Čtvrtek9:30 – 11:30
Pátek
Sobota

Tato provozní doba platí do 30. 9. 2022 s tím, že od 1. 7. do 31. 8. 2022 bude knihovna VŠMVV uzavřena.

Práva a povinnosti uživatelů při využívání služeb a knihovního fondu Knihovny VŠMVV upravuje Knihovní řád.

Kontakt:

E-mail: knihovna@vsmvv.cz / Tel.: 251 171 939