Knihovna spravuje  knihovní fondy v papírové i elektronické podobě a buduje je podle potřeb vzdělávacího programu, tj.  akreditovaných studijních oborů UCP. Jedná se především o profilové obory: mezinárodní vztahy a diplomacie, marketing a management, veřejná správa, Public Relations, bezpečnost a obrana, sociologie, filosofie, politologie, ekonomie a ostatní společenské vědy. Knihovna UCP slouží primárně studentům UCP. Podrobné informace o knihovně naleznou uživatelé, kteří jsou oprávněni k absenčním výpůjčkám, na Moggis knihovna.

V Katalogu si lze vyhledáváním podle autora či názvu publikace (resp. tématu) ověřit, zda se požadovaný titul nachází v knihovním fondu UCP. Součástí Katalogu je i čtenářské konto.

Otevírací doba knihovny (od 23. 01. 2023):

Pondělí
Úterý9:30 – 11:30
Středa9:30 – 11:30
Čtvrtek9:30 – 11:30
(kromě 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5. 2023)
Pátek15:00 – 17:00
(jen 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5. 2023)
Sobota8:00 – 12:00
(jen 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 28. 4., 13. 5. 2023)

Práva a povinnosti uživatelů při využívání služeb a knihovního fondu Knihovny UCP upravuje Knihovní řád.

Kontakt:

E-mail: knihovna@vsmvv.cz / Tel.: 251 171 939