Erasmus+

Poznávejte svět! Díky studiu či praktické stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+ budete umět lépe komunikovat, rozšíříte si jazykové a mezikulturní dovednosti a získáte také potřebné sociální dovednosti – a právě ty vysoce oceňují zaměstnavatelé.

Program Erasmus+ nabízí studentům s finanční podporou EU:

Studijní pobyty

Máte možnost absolvovat studijní pobyt na partnerské zahraniční instituci v délce 2 – 12 měsíců. Student tak má možnost vycestovat v bakalářském a magisterském stupni celkem na 24 měsíců. Je možnost i opakovaného výjezdu v každém studijním cyklu do max. 12 měsíců.

Praktické stáže

Získáte zahraniční pracovní zkušenost ve firmách a institucích v zemích zapojených do programu ERASMUS+. Praktické stáže v délce 2 – 12 měsíců ve firmách a institucích zapojených do programu Erasmu+. Absolventi do jednoho roku od ukončení studia také mohou vyjet na absolventskou praktickou stáž, podmínkou je podepsání veškeré smluvní dokumentace s UCP ještě před ukončením studia.

Za jakých podmínek se můžu programu zúčastnit?

Kvalifikační podmínky – shrnutí:
 • Nejdříve je nutné mít znalosti jazyka, ve kterém bude studium probíhat. Znalost jazyka je základní předpoklad, protože zde bude cizí jazyk sloužit jako nástroj ke zvládnutí studia.
 • Mezi UCP a partnerskou institucí byla uzavřena bilaterální smlouva ERASMUS+. Seznam partnerských institucí naleznete zde.
 • Jsem studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na UCP (bakalářský, magisterský studijní program).
 • Řádně jsem ukončil/a minimálně první ročník bakalářského studia. Není rozhodující, zda denní nebo jinou formou studia, ale studium v zahraničí je vždy denní.
 • Délka studijního pobytu bude minimálně 2 měsíce (případně jeden trimestr), maximálně 12 měsíců – vždy v rámci jednoho akademického roku.
 • Po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí budu studentem UCP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UCP ukončit nebo přerušit).
Co musím udělat?
 • Informovat se o podmínkách a termínu výběrového řízení.
 • Výběr univerzity. Prohlédnout si seznam partnerských univerzit a věnovat pozornost oboru a úrovni studia. Prostudovat si na webových stránkách vybrané univerzity informace určené zahraničním Erasmus studentům.
 • Zjistit si důsledky studia v zahraničí pro studium na UCP (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán).
Financování
 • Student získá grant v závislosti na zemi, kde bude studovat. Výše finanční podpory se odvíjí od délky studijního pobytu (počtu měsíců/dnů) v zahraničí. Tato částka je paušální a nemusí pokrýt všechny náklady. Je nutné počítat s finanční spoluúčastí.  
 • Existuje přiznání tzv. mimořádného grantu ze sociálních důvodů a také v případě jakéhokoliv zdravotního znevýhodnění (tím může být např. bezlepková dieta, fyzické znevýhodnění) kdy je možné požadovat např. příspěvek na potraviny, náklady na cestu domů během studia k návštěvě lékaře, pokud to zdravotní stav studenta vyžaduje, příspěvek na ubytování či dopravu do školy (taxi apod.), pokud se jedná o fyzické omezení studenta. Speciální grant může získat např. i matka samoživitelka s dítětem na podporu při umístění dítěte do školky v zahraničí, pokud se rozhodne vzít dítě sebou.
 • Žádost o navýšení stipendia podá student u koordinátora programu Erasmus+ na zahraničním oddělení UCP.
Jazyková příprava Erasmus+
 • Pokud si chcete zlepšit znalost cizího jazyka, máte možnost absolvovat jazykové kurzy online před odjezdem do zahraničí nebo až během pobytu. 
 • Před zahájením mobility a na jejím konci mají studenti povinné on-line testování jazykové úrovně.
Kontakt

Ing. Barbora Komínková: kominkova@ucp.cz